10 فروردین 1402
افشين فياض موقر

افشین فیاض موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 011-35302477
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار (1383 - 1386)
  • فوق لیسانس آمار (1376 - 1378)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نسرین شاد، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1400) چاقی شکمی بعنوان پیشگویی کننده خطر انفارکتوس قلبی در همسران جانبازان استان مازندران: مطالعه تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی نظارت شده در منزل پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: 13(4); 83-95
2
حسین مهاجر، افشین فیاض موقر (1400) تشخیص نقطه بازگشت به میانگین بر پایه چندک های توزیع مقادیر غایی: شواهدی از بازارهای ایران و جهان تصمیم گیری و تحقیق در عملیات: 6; 288-303
3
Amirhossein Karami, Afshin Fayyaz Movaghar (2021) A new edge effect correction for sequence alignment International Journal of Computational Biology and Drug Design: 14; 159 - 165
4
مرتضی امانی، منصور اسلامی، افشین فیاض موقر، روح اله یوسف پور (1400) تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی بر اساس الگوریتم منطق فازی در کشتی گیران آزادکار نخبه شهرستان جویبار در شش گروه وزنی مطالعات طب ورزشی: 28; 233-252
5
داود آقایاری، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1400) پایش غیرتهاجمی آمادگی قلبی تنفسی و ارتباط آن با شاخص های چاقی شکمی مردان سنین مختلف مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: 23(2); 67-75
6
فرزانه زمانه، جمشید یزدانی چراتی، افشین فیاض موقر، بیژن شعبانخانی (1399) تعیین عوامل موثر بر طول مدت بستری بیماران با استفاده از مدل های رگرسیونی پواسن آمیخته مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 30; 66-80
7
Amirhossein Karami, Afshin Fayyaz Movaghar, Sabine Mercier, Louis Ferre (2020) New Approximate Statistical Significance of Gapped Alignments Based on the Greedy Extension Model JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY: 27; 1361-1372
8
meysam labaf khanigi, maria daghmehchi, Alfredo Maximiano Castillejo, mehdi samadi, Afshin Fayyaz Movaghar (2019) Spatial and Quantitative Analyses of Sasanian Ceramics from the Architectural Spaces of Bazeh-Hur Chahartaq Abstract iranian journal of archaeological studies: 9; 11-21
9
داود خضری، منصور اسلامی، روح اله یوسف پور، افشین فیاض موقر (1397) تدوین مقادیر نرمی قدرت، انعطافپذیری و همراستایی اندامهای تحتانی در مطالعات طب ورزشی: 10; 69-82
10
زهرا جهانیان بهنمیری، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1397) برآورد غیر تهاجمی حداکثر اکسیژن مصرفیVo2max کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 28(159); 74-83
11
زهرا جهانیان بهنمیری، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1397) براورد غیر تهاجمی Vo2max و شاخص های سنتی و جدید ترکیب بدنی کارکنان حوزه درمانی و غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 28(159); 74-83
12
ابراهیم برارپور، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1396) پایش وضعیت ترکیب بدنی، آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان افسری نیروی زمینی ارتش و ارائه نورم ملی ابن سینا: 19(4); 13-21
13
عفت حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور، افشین فیاض موقر (1396) بررسی نقش سفتی پا در پیشبینی وقوع سندرم استرس داخلی درشت نی در افراد فعال: یک پژوهش آیندهنگر پژوهش در علوم توانبخشی: 13; 287-295
14
Fatemeh Elmi, Afshin Fayyaz Movaghar, Maryam Mitra Elmi, Heshmatollah Alinezhad, novin nikbakhsh (2017) Application of FT-IR spectroscopy on breast cancer serum analysis SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: 187; 87-91
15
محمد ربیعی، منصور اسلامی، حیدر صادقی، افشین فیاض موقر (1396) تأثیر گوه جانبی پا با شیب های مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک آنالیز مولفههای اصلی (PCA) journal of shahrekord university of medical sciences: 19; 62-72
16
محمد ربیعی، منصور اسلامی، حیدر صادقی، افشین فیاض موقر (1396) تاثیر گوه جانبی پا با شیب های مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک انالیز مولفه های اصلی journal of shahrekord university of medical sciences: 19; 62-72
17
منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد، افشین فیاض موقر، حیدر صادقی (1396) آیا کفشهای مینیمال دویدن پابرهنه را تقلید مینمایند؟ بررسی انرژی مکانیکی اندام ها پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 87-96
18
Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee, Tahura Sadat Borhani (2016) Probability Model of Allele Frequency of Alzheimer’s Disease Genetic Risk Factor iranian journal of health sciences: 4; 43-48
19
Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Afshin Fayyaz Movaghar, Mehdi gharghabi (2016) The effect of caffeine and chk2 inhibitor on doxorubicine induced cellular senescence in MCF-7 cells Drug research: 66; 450-454
20
Mohammad Rabiei, Mansour Eslami, Afshin Fayyaz Movaghar (2016) The assessment of three-dimensional foot pronation using a principal component analysis method in the stance phase of running the foot: 29; 11-17
مقاله ارائه‌شده
1
Reza Karimnezhad, Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee (2020) Investigation of Statistical Modeling of Allelic Frequencies Ninth Iranian Conference on Bioinformatics, Iran, Tehran
2
رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) تصمیم سازی بهینه برای فراوانی های آلل دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ بابلسر
3
افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، طهورا سادات برهانی (1395) مقایسه براوردیابی درستنمایی ماکسیمم و کمترین مربعات موزون قطری برای توزیع کوماراسوامی نمایی یافته سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، ایران¡ کرمان
4
Mehran Naghizadeh Qomi, leila barmoodeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2016) Shrunken test estimators for the exponential scale parameter based on records 13th iranian statistics conference, Iran, Kerman
5
طهورا سادات برهانی، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، زهره محمودی (1394) برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی از طریق حل معادلات غیرخطی و شبیه سازی هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران¡ مشهد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
افشین فیاض موقر، سید باقر میر اشرفی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده، معصومه اکبری لاکه، مهران نقی زاده قمی، مهرناز محمدپور، احمد پوردرویش (1396) ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران شرکت برق منطقه ای مازندران
پایان‌نامه
1
مهسا سلیمانی، مهران نقی زاده قمی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، افشین فیاض موقر (1398) طرح های نمونه گیری برای پذیرش تک مرحله ای،دومرحله ای وگروهی براساس آزمون های عمربریده شده در توزیع وایبل
2
رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398) برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی
3
اعظم رهبری، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396) تعمیمی از توزیع پواسن و کاربرد آن در مدل بندی داده های مراقبت پزشکی
4
مریم سمیع زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، افشین فیاض موقر (1396) توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن
5
لیلا برموده، مهران نقی زاده قمی، افشین فیاض موقر (1395) برآوردگرهای انقباضی برای پارامترهای توزیع های نمایی و پارتو
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!