1403/05/03
افشین فیاض موقر

افشین فیاض موقر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302477

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار (1383 - 1386)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد آمار (1376 - 1378)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
On-court evaluation of selected key indicators of fitness among elite basketball amin gandomkar, Mansour Eslami, Rohollah Yousefpour, Afshin Fayyaz Movaghar (2022)
A new edge effect correction for sequence alignment Amirhossein Karami, Afshin Fayyaz Movaghar (2021)
تعیین عوامل موثر بر طول مدت بستری بیماران با استفاده از مدل های رگرسیونی پواسن آمیخته فرزانه زمانه، جمشید یزدانی چراتی، افشین فیاض موقر، بیژن شعبانخانی (1399)
New Approximate Statistical Significance of Gapped Alignments Based on the Greedy Extension Model Amirhossein Karami, Afshin Fayyaz Movaghar, Sabine Mercier, Louis Ferre (2020)
Spatial and Quantitative Analyses of Sasanian Ceramics from the Architectural Spaces of Bazeh-Hur Chahartaq Abstract meysam labaf khanigi, maria daghmehchi, Alfredo Maximiano Castillejo, mehdi samadi, Afshin Fayyaz Movaghar (2019)
تدوین مقادیر نرمی قدرت، انعطافپذیری و همراستایی اندامهای تحتانی در داود خضری، منصور اسلامی، روح اله یوسف پور، افشین فیاض موقر (1397)
برآورد غیر تهاجمی حداکثر اکسیژن مصرفیVo2max کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران زهرا جهانیان بهنمیری، ولی اله دبیدی روشن، افشین فیاض موقر (1397)
بررسی نقش سفتی پا در پیشبینی وقوع سندرم استرس داخلی درشت نی در افراد فعال: یک پژوهش آیندهنگر عفت حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور، افشین فیاض موقر (1396)
Application of FT-IR spectroscopy on breast cancer serum analysis Fatemeh Elmi, Afshin Fayyaz Movaghar, Maryam Mitra Elmi, Heshmatollah Alinezhad, novin nikbakhsh (2017)
آیا کفشهای مینیمال دویدن پابرهنه را تقلید مینمایند؟ بررسی انرژی مکانیکی اندام ها منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد، افشین فیاض موقر، حیدر صادقی (1396)
Probability Model of Allele Frequency of Alzheimer’s Disease Genetic Risk Factor Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee, Tahura Sadat Borhani (2016)
The effect of caffeine and chk2 inhibitor on doxorubicine induced cellular senescence in MCF-7 cells Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Afshin Fayyaz Movaghar, Mehdi gharghabi (2016)
مقاله ارائه شده
Investigation of Statistical Modeling of Allelic Frequencies Reza Karimnezhad, Afshin Fayyaz Movaghar, S.M.T.K. MirMostafaee (2020)
تصمیم سازی بهینه برای فراوانی های آلل رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1398)
مقایسه براوردیابی درستنمایی ماکسیمم و کمترین مربعات موزون قطری برای توزیع کوماراسوامی نمایی یافته افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، طهورا سادات برهانی (1395)
Shrunken test estimators for the exponential scale parameter based on records Mehran Naghizadeh Qomi, leila barmoodeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2016)
برآورد پارامترهای توزیع کوماراسوآمی از طریق حل معادلات غیرخطی و شبیه سازی طهورا سادات برهانی، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، زهره محمودی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران افشین فیاض موقر، احمد پوردرویش، معصومه اکبری لاکه، اکبر اصغر زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، سید باقر میر اشرفی، مهرناز محمدپور، مهران نقی زاده قمی (1396)
کسب عنوان برتر پژوهشی
برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی رضا کریم نژاد، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1399)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در انجمن آمار ایران افشین فیاض موقر (1397)
پایان نامه
On the Geometric Regression and its Applications Aqeel Abdolhossein, Seyed Bagher Mirashrafi, Akbar Asgharzadeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2023)
Beta Regression Control Chart and its Applications Ali Atatafi, Akbar Asgharzadeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2023)
Uniform Geometric Distribution and its application Mostafa Nayef, Akbar Asgharzadeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2023)
Empirical Bayesian estimation in normal and Poisson distributions Jaber Hussein Fadhil, Afshin Fayyaz Movaghar, Mehran Naghizadeh Qomi (2023)
رگرسیون مربعات جزئی در مجموعه داده های ناقص بنین نظری، معصومه اکبری لاکه، افشین فیاض موقر (1401)
مدل رگرسیون حداکثر خطی و کاربرد آن زهرا شاه نظری، مهرناز محمدپور، افشین فیاض موقر (1401)
Some new approximations for the standard normal cumulative distribution function Nawres Abdullah Obaid, Afshin Fayyaz Movaghar, Akbar Asgharzadeh (2023)
طرح های نمونه گیری برای پذیرش تک مرحله ای،دومرحله ای وگروهی براساس آزمون های عمربریده شده در توزیع وایبل مهسا سلیمانی، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، مهران نقی زاده قمی (1398)
برآوردیابی فراوانی آللی با رویکرد بیزی رضا کریم نژاد، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، افشین فیاض موقر (1398)
تعمیمی از توزیع پواسن و کاربرد آن در مدل بندی داده های مراقبت پزشکی اعظم رهبری، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، افشین فیاض موقر (1396)
توزیع گامبل و تعمیم های جدیدی از آن مریم سمیع زاده، افشین فیاض موقر، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396)
بررسی فلوریستیکی و اکولوژیکی جلبک ها و گیاهان تالاب عزیزک و پایین احمد کلا، بابلسر، مازندران ارزو حسینعلی زاده اهنگر، بهمن اسلامی، افشین فیاض موقر، ناصر جعفری (1396)
برآوردگرهای انقباضی برای پارامترهای توزیع های نمایی و پارتو لیلا برموده، افشین فیاض موقر، مهران نقی زاده قمی (1395)