علیرضا پور فرج

صفحه نخست /علیرضا پور فرج
علیرضا پور فرج
نام و نام خانوادگی علیرضا پور فرج
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 نقش و تاثیرات پرداخت خمس و زکات بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی افشین رنگرز علیرضا پور فرج
2 برآورد انباشت بدهی و زیان بین‌نسلی در بی‌ثباتی بودجه جاری و اثر آن بر رشد اقتصادی محئثه مقدسی علیرضا پور فرج محمد علی فلاحی، احمد جعفری صمیمی
3 ارزیابی تاثیرات نامتقارن نوسانات ارزهای دیجیتال بر بازارهای سهام اسلامی (مورد مطالعه:کشورهای منتخب اسلامی) علی صفری علیرضا پور فرج
4 مدل‎سازی سنجش آثار اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی «مطالعه موردی: طرح‎های اشتغال‎زایی بنیاد برکت» ابوالفضل غفاری علیرضا کریمی، علیرضا پور فرج محمد تقی گیلک حکیم آبادی
5 تاثیر عقد استصناع بر رشد اقتصادی مهسا عرب فیروزجایی علیرضا پور فرج محمد تقی گیلک حکیم آبادی
6 « تاثیر عوامل برونی بر جذب منابع در شعب منتخب بانک سامان» نعمت علینقی تبار ملکشاه علیرضا پور فرج
7 اثر محرک مالی بر تولید ناخالص داخلی ایران: رهیافت داده- ستانده نیمه بسته جدید زینب یزدانی چراتی علیرضا پور فرج نورالدین شریفی
8 بررسی تطبیقی ثبات مالی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف: مطالعه موردی تشکیل و کنترل حباب قیمت سهام محسن کشاورز علیرضا پور فرج وحید تقی نژاد عمران
9 تحلیل فقر و نابرابری با مبانی اسلامی و ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی فقیر سارا درویشی علیرضا پور فرج محمد عبدی سید کلایی
10 بررسی تاثیر کارایی سیستم بانکی بر فقر استان های ایران شیوا نادری علیرضا پور فرج یوسف عیسی زاده روشن
11 آزمون تقارن تاثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم در ایران:کاربردی از الگوی چرخشی مارکوف مرضیه شفیعی امیر منصور طهرانچیان علیرضا پور فرج
12 ارزیابی اقتصادی انرژی خورشیدی ارزو موسوی علیرضا پور فرج یوسف محنت فر