مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش و تاثیرات پرداخت خمس و ...
عنوان نقش و تاثیرات پرداخت خمس و زکات بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها خمس، زکات، رشد اقتصادی، کشور اسلامی
چکیده چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ، بسترسازی، شکوفایی و احیای فرهنگ فریضه الهی پرداخت خمس و زکات در جامعه اسلامی است. در این راستا ابتدا به بررسی گسترده و مستندی از ادبیات موضوعی اقتصاد اسلامی گزینه‌های انتخاب می‌شود که بتواند جایگاه خمس وزکات را بهتر معین کند، در نظام اقتصاد اسلامی، خمس و زکات (مالیا‌ت‌های اسلامی) برای بالا بردن سطح رفاه نیازمندان، توازن اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی وضع شده‌اند. از نظر فقه اسلام، خمس و زکات مهم‌ترین مالیات‌های اسلامی محسوب می‌شود. جایگاه منابع مالی برای رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جایگاهی است بسیار مهم و سرنوشت‌ساز می باشد. نظام رسمی زکات و خمس به نحوی مؤثر عمل می‌کند و تأثیر قابل توجهی بر جامعه دارد. با وجود این، زکات صرفاً یک صدقه نیست، بلکه ابزار بسیار مؤثر سیاست مالی اقتصاد اسلامی است. نتایج تحقیق نشان داده است پرداخت خمس و زکات موجب افزایش رشد اقتصادی ، موجب کاهش نرخ بیکاری. موجب کاهش فقر نیروی کار. موجب افزایش دارایی‌های مشهود، موجب افزایش بهره وری در کشورهای اسلامی می‌گردد. کلیدواژه‌ها: خمس، زکات، رشد اقتصادی، کشور اسلامی
پژوهشگران افشین رنگرز (دانشجو)، علیرضا پور فرج (استاد راهنما)