آیین‌نامه‌های پژوهشی

خانه /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

متفرقه

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری 1  
2 آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارک های علم و فناوری 2  

گرنت

 عنواندریافت فایل
1 اصلاحات گرنت  
2 آئین نامه اجرای طرحهای تحقیقاتی با استفاده از گرنت  
3 آیین نامه گرنت  
4 قرارداد همکاری در اجرای فعالیت پژوهشی گرنت  

فرصت های مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 اصلاحیه آیین نامه فرصت مطالعاتی  
2 آیین نامه فرصت مطالعاتی  
3 شیوه نامه فرصت مطالعاتی  
4 فرم فرصت مطالعاتی  

شرکت در گردهمایی های علمی

 عنواندریافت فایل
1 پرسشنامه شرکت در کنفرانس خارج  

دوره پسادکتری

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه پست  
2 فرم پست  
3 شیوه نامه پست  
4 دستورالعمل حمایت از رساله دکتری  
5 صورت جلسه ارائه طرح پژوهشگران پسا دکتری  

پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه اجرای طرحهای تحقیقاتی با استفاده از گرنت  
2 پرسشنامه طرح پژوهشی  
3 فرم پیشنهاد پروژه وزارت عتفا  
4 فرم گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی  
5 قرارداد پیمانکاری موقت  
6 قرارداد همکاری در اجرای فعالیت پژوهشی گرنت  

پاداش مقالات

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه تشویق مقالات  
2 شیوه نامه تشویق مقالات  
3 فرم تشویق مقالات  
4 شیوه نامه مقالات ارائه شده در مجموعه مقالات همایشها  

برگزاری کارگاه ها و گردهمایی های علمی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه برگزاری کارگاه  
2 آئین نامه اجرایی برگزاری همایش های علمی دانشگاه مازندران  
3 فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی  
4 فرم حمایت مالی مرکز همکاری های بین المللی  
5 فرم پیشنهاد برگزاری گردهمایی علمی  

انتشارات

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه کمیته مجلات علمی دانشگاه نهایی  
2 فرم ارزشیابی آثار ترجمه شده جدید  
3 فرم ارزشیابی کتاب جدید  
4 فرم پیشنهاد اثر  
5 قرارداد حق الزحمه  

آزمایشگاه مرکزی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها  
2 دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت  

هفته پژوهش

 عنواندریافت فایل
1 پرسشنامه معرفی پژوهشگران برگزیده  
2 دستورالعمل تجلیل از پژوهشگران 95