آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

راهنمای ثبت پیشنهاده (پروپوزال) دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گردش کار

 عنواندریافت فایل
1 مبلغ جدید هزینه پیشنهاده (پروپوزال) دانشجویان تحصیلات تکمیلی از 1402.07.01  
2 گردش کار ثبت پیشنهاده پایان‌نامه و رساله دانشجویان  
3 راهنمای ثبت پیشنهاده پایان‌نامه و رساله دانشجویان  

راهنمای سامانه

 عنواندریافت فایل
1 بارگذاری امضا در سامانه  
2 اطلاعات کاربری  
3 اضافه کردن شخص جدید  

فیلم های آموزشی

فایلی ثبت نشده‌است!

گردش کار

 عنواندریافت فایل
1 فایل گردش کار پیشنهاده پروپوزال  
2 روال پژوهش های خاتمه یافته 1402  
3 گردش کار ترفیع  

پایه های تشویقی اعضای هیات علمی

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست پایه تشویقی  
2 رفع ابهامات دستورالعمل پایه های تشویقی- مرداد 1402  
3 ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌های تشویقی در سامانه ژیرو  
4 دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی 1400/11/25  
5 فایل اینفوگرافی پایه های تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران  

ترفیع استحقاقی اعضای هیات علمی

 عنواندریافت فایل
1 ویدئو نحوه بررسی و امتیازدهی پرونده ترفیع توسط مدیر گروه آموزشی  
2 ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ترفیع استحقاقی سالانه  
3 دستورالعمل پایه های استحقاقی  

آیین نامه های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه پژوهشگران پسادکتری 1400  
2 شیوه نامه اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) 1400  
3 شیوه نامه تشویق مقالات- مهر 1401