بازطراحی پنل کاربری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو

سه‌شنبه / 17 مهر 1397

طراحی مجدد پنل کاربری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو جهت انطباق با تلفن همراه و تبلت

فایل راهنمای سامانه مدیریت پژوهشی اساتید

چهارشنبه / 01 فروردین 1397

دریافت فایل آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

فیلم جلسه آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه

شنبه / 02 بهمن 1395

دیدن فیلم آموزشی این سامانه پیشنهاد می شود

بایگانی خبرها