فعالیت پژوهشی جدید

1403/03/23

افزودن فعالیت پژوهشی جدید امکان پذیر شد

فایل راهنمای ثبت پیشنهاده (پروپوزال) دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گردش کار آن

1402/10/23

برای دریافت فایل راهنمای ثبت پیشنهاده، هزینه پیشنهاده و گردش کار به منوی فرم‌ها و آیین‌ها مراجعه فرمایید.

راهنمای سامانه

1402/07/22

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل های راهنمای سامانه را ملاحظه بفرمایید.

فرم درخواست پایه تشویقی

1402/07/10

برای ثبت تقاضای پایه تشویقی، لطفا فرم درخواست را از منوی فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها در همین صفحه دریافت شود. پس از تکمیل فرم درخواست و امضای متقاضی، در منوی اسناد ثبت ترفیع جدید بارگذاری شود.

ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ترفیع اعضای هیات علمی و نحوه بررسی و امتیازدهی توسط مدیر گروه آموزشی

1402/05/20

برای دریافت ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران و نیز نحوه بررسی و امتیازدهی توسط مدیر گروه آموزشی به منوی فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه کنید.

فایل‌های مربوط به اخذ پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران

1402/05/11

برای دریافت فایل‌های دستورالعمل، اینفوگرافی و ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران: در بالای همین صفحه، منوی فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه کنید.

بایگانی خبرها