ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ترفیع اعضای هیات علمی و نحوه بررسی و امتیازدهی توسط مدیر گروه آموزشی

1402/05/20

برای دریافت ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌ ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران و نیز نحوه بررسی و امتیازدهی توسط مدیر گروه آموزشی به منوی فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه کنید.

فایل‌های مربوط به اخذ پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران

1402/05/11

برای دریافت فایل‌های دستورالعمل، اینفوگرافی و ویدئو نحوه ثبت تقاضای پایه‌های تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران: در بالای همین صفحه، منوی فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه کنید.

بایگانی خبرها