گروه مهندسی شیمی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

نام:  الهام اميدبخش اميري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~eomidbakhsh/
نام:  عباس رشيدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rashidi/
نام:  حامد سليمي كناري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~Hsalimi/
نام:  حسن عادلي
علایق‌پژوهشی:  بايومتريال هاي پليمري، نانومواد و نانوكامپوزيتهاي پليمري، داربست هاي مهندسي بافت، نانوالياف و هيدروژل ها، پزشكي بازساختي و دارو رساني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hadeli/
نام:  علي اكبر عموئي
علایق‌پژوهشی:  مدلسازي، جذب سطحي، تصفيه بيولوژيك در فاضلاب
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~amooey/
نام:  حميدرضا غفوري طالقاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~htaleghani/
نام:  سيد مرتضي مظفري
علایق‌پژوهشی:  پليمر، چسب، رزين، كامپوزيت، لاستيك، ميكروكپسول
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmozafari/
نام:  گلشن مظلوم گرمجاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~gmazloom/