06 فروردین 1402
حسن عادلي

حسن عادلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 3530-5131
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

علایق پژوهشی

  • بیومتریال های پلیمری، نانومواد و نانوکامپوزیتهای پلیمری، داربست های مهندسی بافت، نانوالیاف و هیدروژل ها، پزشکی بازساختی و دارو رسانی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Alireza Joorabloo, Mohammad Taghi Khorasani, Hassan Adeli, Peiman Brouki Milan, Moein Amoupour (2022) Using artificial neural network for design and development of PVA/chitosan/starch/heparinized nZnO hydrogels for enhanced wound healing JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 108; 88-100
2
Mohammad Taghi Khorasani, Alireza Joorabloo, Hassan Adeli, Peiman Brouki Milan, Moein Amoupour (2021) Enhanced antimicrobial and full-thickness wound healing efficiency of hydrogels loaded with heparinized ZnO nanoparticles: In vitro and in vivo evaluation International Journal of Biological Macromolecules: 166; 200-212
3
Rahil Ghaffari, Hamed Salimi-Kenari, Farahnaz Fahimipour, Sayed Mahmood Rabiee, Hassan Adeli, Erfan Dashtimoghadam (2020) Fabrication and characterization of dextran/nanocrystalline β-tricalcium phosphate nanocomposite hydrogel scaffolds International Journal of Biological Macromolecules: 148; 434-448
4
Mohammad Taghi Khorasani, Alireza Joorabloo, Hassan Adeli, Zohreh Mansoori-Moghadam, Armaghan Moghaddam (2019) Design and optimization of process parameters of polyvinyl (alcohol)/chitosan/nano zinc oxide hydrogels as wound healing materials CARBOHYDRATE POLYMERS: 207; 542-554
5
Alireza Joorabloo, Mohammad Taghi Khorasani, Hassan Adeli, Zohreh Mansoori-Moghadam, Armaghan Moghaddam (2019) Fabrication of heparinized nano ZnO/poly(vinylalcohol)/carboxymethyl cellulose bionanocomposite hydrogels using artificial neural network for wound dressing application JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 70; 253-263
6
Hassan Adeli, Mohammad Taghi Khorasani, Mahmoud Parvazinia (2019) Wound dressing based on electrospun PVA/chitosan/starch nanofibrous mats: Fabrication, antibacterial and cytocompatibility evaluation and in vitro healing assay International Journal of Biological Macromolecules: 122; 238-254
7
Saiful Izwan Abd Razak, Farah Nuruljannah Dahil, Izzati Fatimah Wahab, Mohammed Rafiq Abdul Kadir, Ida Idayu Muhamad, Hassan Adeli, Abdul Halim Mohd Yusof (2016) Conductive polylactic acid/polyaniline porous scaffold via freeze extraction for potential biomedical applications SOFT MATERIALS: 14; 78-86
8
Saiful Izwan Abd Razak, Izzati Fatimah Wahab, Fatirah Fadil, Farah Nuruljannah Dahil, Ahmad Zahran Md Khudzari, Hassan Adeli (2015) A Review of Electrospun Conductive Polyaniline Based Nanofiber Composites and Blends: Processing Features, Applications, and Future Directions Advances in Materials Science and Engineering: 2015; 1-19
مقاله ارائه‌شده
1
صالح عاج، حامد سلیمی کناری، حسن عادلی (1400) تهیه و ارزیابی هیدروژل بر پایه پلی وینیل الکل/کیتوسان/روغن گیاهی برای کابرد مهندسی بافت چهارمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران¡ تهران
2
Hassan Adeli, Mohammad Taghi Khorasani, Peiman Brouki Milan (2018) Electrospun nanofibrous composite based on natural and synthetic polymeric scaffolds for wound dressing application 4th Iranian Congress on Progress in Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!