05 فروردین 1398

گلشن مظلوم گرمجانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 9113423606
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Golshan Mazloom, Seyed Mehdi Alavi (2018) Different catalytic reactor technologies in selective oxidation of propane to acrylic acid and acrolein PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 36; 61-71
3
Azam Movasati, Seyed Mehdi Alavi, Golshan Mazloom (2017) CO2 reforming of methane over Ni/ZnAl2O4 catalysts: Influence of Ce addition on activity and stability INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 42; 16436-16448
4
Golshan Mazloom (2016) A modified three-phase multistage fluid bed model by considering axial dispersion in bubble side PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 34; 648-657
مقاله ارائه‌شده
1
اعظم مواساتی، سیده مولود معصوم نتاج، سید مهدی علوی، گلشن مظلوم گرمجانی (1396) اثر ارتقا دهنده های Ce و Zr بر کاتالیست Ni/ZnAl2O4 در فرایند ریفرمینگ متان با دی اکسید کربن اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ایران، تهران
2
اعظم مواساتی، سیده مولود معصوم نتاج، سید مهدی علوی، گلشن مظلوم گرمجانی (1396) کاتالیست نیکل بر پایه ی آلومینات روی سنتز شده با روش هم رسوبی در فرایند ریفرمینگ خشک متان اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ایران، تهران
3
مهسا قاسمی زاده کردی نژاد، گلشن مظلوم گرمجانی (1395) نقش بخار آب در تبدیل مستقیم پروپان به اکریلیک اسید اولین مسابقه کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، ایران، انزلی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
گلشن مظلوم گرمجانی (1395) انواع راکتورهای کاتالیستی