29 اسفند 1401

عباس رشیدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135302903
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، علی نوروزی (1400) غنی سازی ایزوتوپ پایدار گوگرد 36 توسط زنجیره مربعی تک خروجی علوم و فنون هسته ای: 97(3); 8-17
2
علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، علی نوروزی (1399) مدل سازی و شبیه سازی عملکرد گذرای یک زنجیره غنی سازی اورانیم هنگام وقوع پدیده از کارافتادن ماشین های سانتریفیوژ گازی علوم و فنون هسته ای: 94; 45-54
3
Morteza Imani, Alireza Keshtkar, Abbas Rashidi, Javad KarimiSabet, Ali Norozi (2020) Investigation on the effect of holdup and cascade shape in NFSW cascades PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY: 119; 103182
4
Mehraz Farhadi, Abbas Rashidi, mohammad hasan mallah (2019) Analysis of lithium separation by modified zeolite using fuzzy logic: equilibrium, kinetics and thermodynamic Desalination and Water Treatment: 148; 141-151
5
محمدجواد اسمعیل زاده، عباس رشیدی (1397) ارزیابی تجزیه پارچه ریون تحت شرایط کمپوست سازی محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران: 71 شماره 4; 425-436
6
Romina Porhasan, Abbas Rashidi, mohammad hasan mallah, Seyed Jaber Safdari (2018) Optimization of lithium separation conditions from Caspian seawater using fuzzy logic combined with dispersive liquid–liquid extraction Geosystem Engineering: 22(3); 169-178
7
Meysam Akbarian Shorekaei, Abbas Rashidi, Javad KarimiSabet (2018) Life cycle assessment of oxygen-18 production using cryogenic oxygen distillation CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 26(9); 1960-1966
8
Mohamad Javad Esmaeilzadeh, Abbas Rashidi (2018) Evaluation of the disintegration of linen fabric under composting conditions ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 25(29); 29070-29077
9
fatemeh tangestani, Abbas Rashidi, mohammad hasan mallah (2017) The Kinetic Study of Cesium, Strontium, and Rubidium Radionuclide’s Adsorption from Synthetic and Natural Wastes via the Mag-molecular Process WATER AIR AND SOIL POLLUTION: 228; 16
10
fatemeh tangestani, mohammad hasan mallah, Abbas Rashidi, Roholah Habibzadeh (2017) Adsorption of Cesium, Strontium, and Rubidium radionuclides in the Mag-molecular process: The influence of important factors Advances in Environmental Technology: 3; 139-149
11
فائزه فاطمی، سمانه جهانی، عباس رشیدی، حسن زارع توکلی (1395) بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدان سو کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد زیست شناسی کاربردی: دوره 29 شماره 2; 145-160
12
monireh zolfaghari, Abbas Rashidi, Ali Haghighi Asl (2016) Evaluation of the effective parameters on Fe3+ precipitation in the bioleaching process journal of applied chemical research: 10(4); 111-122
مقاله ارائه‌شده
1
حبیبه خسروی، عباس رشیدی (1399) مطالعه مراحل صنعتی تولید و خشک کردن پاششی آب سیب با رویکرد چرخه حیات با استفاده از نرم افزار SimaPro کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری، ایران¡ دزفول
2
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، علی نوروزی، فرزانه اعزازی (1398) جداسازی ایزوتوپ تلوریم 120 با استفاده از زنجیره گذرای تک خروجی بیست و ششمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ تهران
3
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، علی نوروزی (1398) شبیه سازی تغییرات ضریب برش و موجودی گاز درون ماشین سانتریفیوژ در هنگام راهاندازی در حالت گذرا بیست و ششمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ تهران
4
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، علی نوروزی، فرزانه اعزازی (1398) جداسازی ایزوتوپ نیکل 60 با استفاده از زنجیره های ناپایدار بیست و ششمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ تهران
5
سبا تهامی، عباس رشیدی (1398) ارزیابی ریسک در فرآیندهای شیمیایی همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی، ایران¡ شاهرود
6
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، علی نوروزی، عادل محمودیان (1397) بررسی تاثیر مرحله ورود خوراک بر زمان تعادل غلظت در زنجیره های مربعی دو جزیی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ بوشهر
7
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، علی نوروزی (1397) شبیه سازی حالت گذرای توزیع غلظت در زنجیره های کوپل متقارن برای سیستم های دوجزئی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ بوشهر
8
مرتضی ایمانی، علیرضا کشتکار، عباس رشیدی، سید جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، علی نوروزی (1397) جداسازی ایزوتوپ زنون 124 با استفاده از زنجیره غیر متداول مربعی در حالت تک خروجی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ بوشهر
9
عباس رشیدی، سمانه عقیلی (1397) روش های اندازه گیری پایداری کمپوست اولین کنگره بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین، ایران¡ بابل
10
میثم اکبریان شورکایی، امیرحسین رضایان، عباس رشیدی (1395) مقایسه نرم افزارهای تجاری ارزیابی چرخه حیات چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عباس رشیدی، میثم اکبریان شورکایی (1397) ارزیابی مقدماتی مدیریت و مهندسی پسماند جامد شهری شهرهای استان مازندران دانشگاه مازندران
2
عباس رشیدی (1395) فناوری خلا-شیرها-آزمون نشت دانشگاه مازندران
3
پایان‌نامه
کتاب
1
فائزه فاطمی، سمانه جهانی، عباس رشیدی، سید جواد احمدی (1399) فروشویی زیستی اورانیم شابک:978-600-7414-43-9
2
محمد قنادی مراغه، سید جابر صفدری، محمدحسن ملاح، عباس رشیدی، مهرداد داودی (1398) فناوری خلا شابک:978-600-7414-33-0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!