1402/12/06
الهام امیدبخش امیری

الهام امیدبخش امیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده مهندسی و فناوری، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 35305117

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Experimental study of lithium solvent extraction in a T-shaped microchannel kosar hasanpour sorkhdehi, Elham Omidbakhsh Amiri (2023)
Effects of high viscosity ratio and interfacial tension on droplet formation kazem Rayatdoost talooki, Elham Omidbakhsh Amiri, Hamed Salimi-Kenari (2022)
Numerical Studies of Flow and Temperature Distribution in a Micro‑heat Exchanger Elham Omidbakhsh Amiri, Mojtaba Ghasemi Ahmad chali (2020)
شبیه سازی واحد تغلیظ لیکور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران سهیل پورمحمودی، ایمان ترابی وسطی کلائی، الهام امیدبخش امیری (1396)
Numerical study on the flow distribution uniformity in angled and curved manifolds Farzaneh Najari sahzabi, Elham Omidbakhsh Amiri (2017)
Effect of the Tower Type on the Gas Sweetening Process Abdolkarim Sharifi, Elham Omidbakhsh Amiri (2017)
مقاله ارائه شده
بررسی آزمایشگاهی رفتار جریان دوفازی محلول دکستران-هگزان کاظم رعیت دوست تلوکی، الهام امیدبخش امیری، حامد سلیمی کناری (1398)
بررسی عددی انتقال حرارت در کانال های مستطیلی با بفل های مختلف داخلی سیده مبینا میرشفیعی، الهام امیدبخش امیری (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سخنرانی
کاربرد نانوسیالات در انتقال حرارت الهام امیدبخش امیری (1398)
روش های اندازه گیری دما الهام امیدبخش امیری (1395)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
ابداع، اختراع یا اکتشاف
راکتور مخروطی با ایجاد تغییر هندسه کانال راکتور تهمینه کیانی، فرامرز هرمزی، الهام امیدبخش امیری، پوریا جلالی نژاد، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان (1395)
پایان نامه
شبیه سازی و بررسی اکسرژی فرآیند تولید فرمالین از متانول علی نجف پور، علی اکبر عموئی، الهام امیدبخش امیری (1401)
Simulation and optimization of the natural gas liquid fractionation unit Murtaka Alnasiri, Elham Omidbakhsh Amiri (2023)
Removal of Turbidity by a Natural Coagulant from Tigris River Water in Iraq Batool Asaedi, Abdorazagh Jasem, Elham Omidbakhsh Amiri (2023)
بررسی استخراج لیتیم توسط حلال آلی در میکروکانال تی شکل کوثر حسن پور سرخدهی، الهام امیدبخش امیری (1401)
Parametric Analysis of a Gas Sweetening Process with Different Solvents Jassim Mohammed Khanjar, Elham Omidbakhsh Amiri (2020)
بررسی یکنواختی توزیع جریان در میکرو کانال ها با منیفولدهای زاویه دار فرزانه نجاری سهزابی، الهام امیدبخش امیری (1395)
بررسی عملکرد حرارتی بفل های نامتقارن در کانال مستطیلی محسن رستم، الهام امیدبخش امیری (1395)