01 فروردین 1402
نوين تولايي

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شهرسازی
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شهرسازی ، تهران ، ایران (1373 - 1379)
    عنوان رساله: شکل شهر منسجم: مطالعه انسجام کالبدی شهر در اندیشه و عمل
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مطالعات فضا و جامعه
  • فضاهای شهری
  • بافتهای تاریخی
  • توسعه اجتماع محلی
  • توسعه پایدار شهری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
پریسا بخشی، امیر اکبری قمصری، نوین تولایی (1399) بررسی نقصان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در 9 محله شهر تهران مسائل اجتماعی ایران: 11; 7-34
2
محمود شارع پور، نوین تولایی، اصلی اسلامی (1398) ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: 48; 605-621
3
صفیه خدایاری مطلق، محمود شارع پور، نوین تولایی (1396) بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: شماره 9; 189-225
4
نوین تولایی، امیر اکبری قمصری، عاطفه خاکسار (1394) بررسی رضایتمندی از تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی (با تکیه بر پارکها) تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی: دوره 7 شماره 2; 29-82
مقاله ارائه‌شده
1
امیرسام سعادتی، وحید حیدر نتاج، نوین تولایی (1399) مطالعه مشاهده ای رهیافتی بر پایداری اجتماعی در بهسازی و نوسازی فضای شهری؛ مطالعه موردی: حاشیه بابلرود، شهر بابلسر اولین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی، طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، ایران¡ شیراز
2
سیده مهنا سمیعی کاشی، نوین تولایی، محمدرضا حق جو (1397) به سوی تدوین اصول طراحی شهری انرژی محور در پارادایم پایداری چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، ایران¡ تبریز
3
الیاس کاظم زاده مس چی، نوین تولایی، نصرت اله گودرزی (1396) مطالعه مسئله شناسانه خانه های دوم و ارائه شاخص های سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با محوریت فرهنگ معماری اسلامی ایرانی، جمهوری اسلامی ایران¡ تهران
4
سیامک خانی، نوین تولایی، نصرت اله گودرزی (1395) امکانسنجی تحقق شهر خلاق در شهرهای میانی ایران؛ با تأکید بر تحقق گردشگری فرهنگی- هنری (مطالعه موردی: شهر آمل) همایش ملی آموزش عالی و توسعه پایدار گردشگری، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مهسا ناریانی، وحید حیدر نتاج، فریال احمدی، نوین تولایی (1400) بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی
2
3
معصومه بهرامی گرجی، وحید حیدر نتاج، نوین تولایی (1397) بررسی نقش طراحی در کاهش جرم در بوستانهای شهری: طراحی بوستان شهید شکری بابل
4
5
6
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!