19 بهمن 1401
نوين تولايي

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شهرسازی
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه مسئله شناسانه خانه های دوم و ارائه شاخص های سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خانه های دوم، ارزیابی اثرات، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی
پژوهشگران الیاس کاظم زاده مس چی (نفر اول) ، نوین تولایی (نفر دوم) ، نصرت اله گودرزی (نفر سوم)

چکیده

در دهه های اخیر به واسطه شلوغی و آلودگی های بیش از اندازه شهرها، تقاضا برای تهیه خانه های موقت و دوم در مناطق خوش آب و هوا افزایش یافته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت و مشخصات خانه های دوم و تبیین نحوه سنجش اثرات آن ها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است. از این رو بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مبانی و دیدگاه های نظری پرداخته و در انتها نیز شاخص هایی جهت سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها استخراج و ارائه گردیده است.