19 بهمن 1401
نوين تولايي

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شهرسازی
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي مطلوبيت فضاهاي عمومي شهري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فضای عمومی شهری- دسترسی و بهم پیوستگی
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران محمود شارع پور (نفر اول) ، نوین تولایی (نفر دوم) ، اصلی اسلامی (نفر سوم)

چکیده

فضاهای عمومی مهمترین بخش شهرها هستند چرا که