19 بهمن 1401
نوين تولايي

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شهرسازی
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی
پژوهشگران مهسا ناریانی (دانشجو) ، وحید حیدر نتاج (استاد راهنما) ، فریال احمدی (استاد مشاور) ، نوین تولایی (استاد مشاور)

چکیده

بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی