29 مهر 1398
ضياء فلاح محمدي

ضیاء فلاح محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: Associate Professor of Exercise Physiology, Dep. of Exercise physiology, Faculty of Physical education and sport Sciences
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 09111127633
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
seyed mojtaba Hosseini, ziya fallah mohammadi, vahid talebi, hossein fallah mohammadi, darpan patel (2019) Pretreatment Effect of a 6-week Swimming Training protocol along with Vitamin D administration on the brain levels of BDNF, TNF-α and IL-10 in Rats Model of EAE International Journal of Applied Exercise Physiology: 8 (1); 51-58
2
فاطمه احمدی بندارخیلی، ضیاء فلاح محمدی (1397) اثر چهار هفته تمرین اختیاری روی چرخ دوار معمولی و پیچیده بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار مجله پزشکی ارومیه: 29; 896-903
3
4
5
سیده فاطمه فاطمی، ضیاء فلاح محمدی، وحید طالبی، سید مجتبی حسینی (1397) اثر پیش درمان تزریق مکمل ویتامین D بر سطح کلوتو در مغز رت های ماده نژاد لوئیز مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: 26 (8); 662-670
6
عباس فلاح، ضیاء فلاح محمدی، مهرداد بهمنش، رضا قراخانلو، محسن علی نقی زاده (1397) بررسی پلی مورفیسم های R577X در ژن ACTN3 و I/D ژن ACE در جودوکاران نخبه ایرانی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14(28); 151-158
7
8
9
10
ضیاء فلاح محمدی، وحید طالبی، نورمحمد دلاوری، اباذر شیرازی ، (1396) اثر مکمل گیری منیزیم بر شاخص های الکترومیوگرافی خستگی عضلانی در پی یک وهله فعالیت بدنی شدید بی هوازی مجله دانشگاه علوم پزشکی قم: 11(11); 58-67
11
12
13
مهدی نقابی، محمد فاضل زاده، ضیاء فلاح محمدی (1396) تاثیر یک دوره تمرینات پلیومتریک بر سطوح هموسیستئین و BDNF در مردان فعال علوم زیستی ورزشی: دوره 9 شماره 1; 17-31
14
سیدمجتبی حسنی، ضیاء فلاح محمدی، فریده فیضی (1396) تاثیر یک دوره تمرین ورزشی مقاومتی با شدت بالا بر سطوح IL-10 ، TNF-a و BDNF در مغز رت های لوئیس مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی مجله دانشکده پزشکی اصفهان: 35; 270-277
15
fateme mirfakhraie, ziya fallah mohammadi, hossein fallah mohammadi (2017) Forced Exercise in Combination with 1, 25-dihydroxyvitamin D3 Before Induction of 6-hydroxydopamine Protects Dopaminergic Neurons in Rats Model of Parkinson’s Disease Zahedan Journal of Research in Medical Sciences: 19(4); 1-7
16
17
ضیاء فلاح محمدی، فاطمه میرفخرایی، اکبر حاجی زاده مقدم، حسین فلاح محمدی (1395) اثر دویدن روی نوارگردان بر سطح IGF-1 در جسم مخطط موش های پارکینسونی شده با القای 6-هیدروکسی دوپامین مجله پزشکی ارومیه: 11; 959-966
18
عبدالله هاشم ورزی، علی حیدریان پور، ضیاء فلاح محمدی، محسن پورقاسم (1395) اثر هشت هفته تمرین هوازی پس از پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و دوپامین جسم مخطط موش های مدل پارکینسون فیزیولوژی ورزشی: 32; 101-114
19
حسین نظری، عیسی طهماسب پور، ضیاء فلاح محمدی، قاسم محمدپور، شمس الدین رحیمی زاده (1395) تاثیر 4 هفته مصرف عصاره کتان بر غلظت سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنشگر C مجله دانشگاه علوم پزشکی قم: 11; 9-16
20
مصطفی چراغیانی، ضیاء فلاح محمدی، امیر نژاد وزیری چتر رودی (1395) تأثیر یک دوره فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک مشتق از آستروسیت مزانسفال جسم مخطط رت های نر صحرایی ابتلاء شده به پارکینسون مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: 18; 55-62
21
22
محمد فاضل زاده، ضیاء فلاح محمدی (1395) تاثیر 4 هفته تمرینات پلیومتریک بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور تغذیه ای مشتق از مغز، MDA و SOD مردان فعال فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی: 9; 1447-1454
23
علی یعقوبی، مرضیه ثاقب جو، ضیاء فلاح محمدی، مهدی هدایتی، اکبر حاجی زاده مقدم (1395) تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان: 17; 996-1007
24
25
سید امید حمیدی پرچیکلایی، ضیاء فلاح محمدی، اکبر حاجی زاده مقدم (1395) اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موشهای پارکینسونی فیزیولوژی ورزشی: 29; 91-102
26
ضیاء فلاح محمدی، جلیل اصلانی، راضیه محمدی (1394) تمرین اختیاری سطح CDNFقشر مخ را در مدل تجربی موشهای در معرض 6-OHDAافزایش میدهد پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 11; 33-42
27
علی یعقوبی، مرضیه ثاقب جو، ضیاء فلاح محمدی، مهدی هدایتی، اکبر حاجی زاده مقدم (1394) اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، فصلنامه ره آورد دانش: 18; 83-93
28
جلیل اصلانی، اکبر حاجی زاده مقدم، ضیاء فلاح محمدی، امیر حسین اسماعیلی، راضیه محمدی (1394) اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl) بر سطوح SOD ،CDNF و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: 31; 332-341
29
علی رضا قنبری، ضیاء فلاح محمدی، محمد قاسمی (1394) تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا بر پاسخ های زمانی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز سرمی و فیبرینوژن پلاسمایی افراد غیر فعال پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 21; 125-134
30
سیده علویه اشرفی، ضیاء فلاح محمدی (1393) تاثیر حاد دویدن روی نوارگردان با سه شدت متفاوت بر عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی در مخچه موش های صحرایی نر مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش- دانشگاه بیرجند: 2; 19-28
31
ضیاء فلاح محمدی، جلیل اصلانی، راضیه محمدی (1393) اثر حفاظتی تمرین اختیاری بر سطح CDNFهیپوکامپ در مقابل تزریق درون بطنی -6هیدروکسی دوپامین در موشهای صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان - Journal of Kerman University of Medical Sciences: 21; 508-517
32
33
ziya fallah mohammadi, mojtaba ebrahim zade, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2013) The Effect of Six Weeks-Voluntary Wheel Running on Brain Amyloid Beta (1-42) Levels of Diabetic Rats Zahedan Journal of Research in Medical Sciences: 5; 39-42
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
فاطمه احمدی بندارخیلی، ضیاء فلاح محمدی، مهران نقی زاده قمی (1397) اثر چهار هفته تمرین اختیاری (چرخ دوار پیچیده و معمولی) بر سطوح NG2 مغز رت های نر سالم نژاد ویستار
3
4
5
6
7
8
9
امیرحسین حیدرقلیزاده بایی، ضیاء فلاح محمدی، مهران نقی زاده قمی (1395) پارزیابی میزان آمادگی جسمانی مردان 15 تا 65 سال مازندران
10
فاطمه مهدیزاده، ضیاء فلاح محمدی، مهران نقی زاده قمی (1395) تدوین و به روز رسانی نورم آمادگی بدنی زنان 15 تا 65 سال اقشار مختلف استان مازندران
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
کتاب
1
ضیاء فلاح محمدی، محمد فلاح محمدی، سید حسین میر کریم پور (1395) فوتسال تکنیک، تاکتیک، تمرین شابک:978-600-5751-45-1
2
ضیاء فلاح محمدی، محمد فلاح محمدی، سید عباس افسانه پورک (1395) اساس نوروفیزیولوژیکی حرکت شابک:978-600-5543-88-9
3
فرزاد ناظم، ضیاء فلاح محمدی (1392) فیزیولوزی ورزش بالینی (تجویز توان بخشی بیماران) شابک:978-600-128-148-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!