16 خرداد 1402

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد نظری
تلفن: 09111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
خالد کردی تمندانی، محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران (1398) بررسی عدم تقارن داخل رژیم ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف اقتصاد و الگوسازی: 10(3); 231-257
2
صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش (1398) طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19; 151-179
3
صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397) بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 9(33); 121-140
4
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، محسن رضایی (1397) ارزیابی سیاست پولی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 13(25); 39-63
5
Saleh Taheri bazkhaneh, Mohammad Ali Ehsani, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, asadollah farzinvash (2018) Analysis of the Relationship between the Business Cycle and Inflation Gap in Time-Frequency Domain journal of money and economy: Vol. 13, No. 3; ,pp. 401-422
6
احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396) تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی5; 9-33
7
محمد علی احسانی، مریم خلیلی اصل (1395) اثر ریسک درامد بر نرخ پس انداز داخلی: مطالعه موردی ایران سیاست گذاری اقتصادی: 8(16); 1-19
8
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395) تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای پژوهش های پولی - بانکی: 29; 373-404
9
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، المیرا ذبیحی لهرمی (1394) چرخه های تجاری و حمایت واردات : مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 23; 93-114
10
Saeed Rasekhi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Ali Ehsani, Elmira zabihi lahrami (2016) The Effect of Business cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries international journal of business and development studies: 6(2); 19-40
11
َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Mohammad Ali Ehsani, Kaveh Derakhshani Darabi (2015) the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach international journal of business and development studies: 7; 51-62
12
Mohsen Mohammadi Khiyare, Vahid Taghinezhadomran, Mohammad Ali Ehsani (2015) EVALUATING THE WELFARE ASPECTS OF THE SIMPLE MONETARY RULES FOR IRAN Economic Annals: Volume L X, No. 206; 141-166
13
اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، هادی کشاورز (1394) اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک تحقیقات اقتصادی: 50(2); 415-447
14
اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، هادی کشاورز (1393) تکانه های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی پژوهش های اقتصادی ایران: 59; 1-37
15
اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، هادی کشاورز (1393) تاثیرتکانه های مالی بر نوسان های بازار کار در یک اقتصاد بدون پول پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 22(72); 49-76
16
محمد علی احسانی، رضا ایزدی، حسین کردتبار (1393) بررسی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی در کشورهای گروه D8 سیاست های مالی و اقتصادی: 2; 105-122
17
ذبیح الله غلامی، اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی (1392) عدم تقارن چرخه های تجاری و سیاست پولی در ایران: بررسی بیشتر با استفاده از مدل های MRSTAR پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 21; 5-28
18
نورالدین شریفی، محمد علی احسانی، مرتضی پهلوانی (1392) مقایسه‏ ساختار اقتصادی ایران با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: 1; 93-117
19
زهرا میلا علمی، محمد علی احسانی، داود جاوید نیا (1392) تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی 1385 -1383 پژوهشنامه اقتصاد کلان: 15; 13-34
20
محمد علی احسانی، یاسر خطیبی (1391) اثر سقف نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران به روش معادلات همزمان پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 2; 69-82
21
اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، احمد جعفری صمیمی، ذبیح الله غلامی (1391) بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر تولید در اقتصاد ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 20; 5-28
22
محمد علی احسانی، رضا ایزدی (1390) بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام( مطالعه موردی در کشورهای گروه هشت ) فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی: 1; 93-114
23
Hamed Fazlollahtabar,, Mohammad Ali Ehsani (2010) Integration between Regression Model and Fuzzy Logic Approach for Analyzing Various Electronic Commerce Effects on Economic Growth in Organizations Journal of Electronic Commerce in Organizations: 8; 17-31
24
محمد علی احسانی (1382) ماهیت و وظایف واسطه های مالی بانکی و شبه بانکی دین و ارتباطات: 20(16); 37-52
مقاله ارائه‌شده
1
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، زینب حیدری (1398) اثر تکانه های درآمدی و نااطمینانی بر مصرف بخش خصوصی در ایران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
2
محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران، زینت صفایی (1398) تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صىعت استان مازندران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!