10 فروردین 1402

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد نظری
تلفن: 09111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اصطكاك مالي و نوسانات بازار كار (مطالعه موردي: اقتصاد ايران به عنوان يك اقتصاد باز كوچك
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اصطکاک مالی؛ اقتصاد باز کوچک؛ الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)؛ تکانة مالی؛ فرایند جست وجو و تطبیق
مجله تحقیقات اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران اسدالله فرزین وش (نفر اول) ، محمد علی احسانی (نفر دوم) ، هادی کشاورز (نفر سوم)

چکیده

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه ـ اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار ـ تأثیر تکانه های مالی (تکانة دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه‏گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می‏کند. نتایج نشان می دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه‏ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.