09 فروردین 1402

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد نظری
تلفن: 09111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تكانه هاي مالي و نوسانات بازار كار با وجود اصطكاك مالي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تکانه مالی، اصطکاک مالی، فرآیند جستجو و تطبیق، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
مجله پژوهش های اقتصادی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران اسدالله فرزین وش (نفر اول) ، محمد علی احسانی (نفر دوم) ، هادی کشاورز (نفر سوم)

چکیده

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه­های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می­کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می­رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می­شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه­های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.