10 فروردین 1402

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد نظری
تلفن: 09111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تاثيرتكانه هاي مالي بر نوسان هاي بازار كار در يك اقتصاد بدون پول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تکانه مالی، اصطکاک مالی، فرایند جستجو و تطبیق، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران اسدالله فرزین وش (نفر اول) ، محمد علی احسانی (نفر دوم) ، هادی کشاورز (نفر سوم)

چکیده

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تاثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تاثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تاثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.