10 فروردین 1402

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد نظری
تلفن: 09111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي سياست پولي ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اعتبار؛ انتظارات تورمی؛ سیاست پولی
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI 10.22080/IEJM.2018.2033
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (نفر اول) ، محمد علی احسانی (نفر دوم) ، محسن رضایی (نفر سوم)

چکیده

عنصر کلیدی در اثرگذاری سیاست پولی اعتبار سیاست، یعنی باور کارگزاران اقتصادی به توان و اجرای آن است. وجود بانک مرکزی معتبر کاهش نرخ تورم را با هزینه پایین­تری بدست داده و نگهداری تورم در سطح پایین و باثبات را آسان­تر می­سازد. واکنش­ انتظارات تورمی به تغییرات سیاست پولی مهمترین منبع برای ارزیابی اعتبار بانک مرکزی و وضعیت سیاست پولی است که در دهه اخیر در ارزیابی اعتبار روی آن تاکید می­شود. این مطالعه به کمک ایده منحنی فیلیپس کینزی­های جدید، انتظارات تورمی ضمنی را بر پایه داده­های فصلی شده ایران برای دوره زمانی1380 تا 1394 برآورد کرده و با به­کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی، واکنش این انتظارات تورمی را نسبت به متغیرهای سیاست پولی، تغییر نرخ بهره اسمی و تغییر نرخ رشد حجم پول، برای ارزیابی اعتبار سیاست پولی و بانک مرکزی اندازه­گیری کرده است. نتیجه بدست آمده، نشان می­دهد انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی دوره مورد مطالعه هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت تاثیر معنی­داری از متغیرهای سیاست پولی نگرفته است؛ به این معنی که سیاست­ پولی اعمال شده از نگاه آنها از اعتبار لازم برخوردار نبوده است.