16 خرداد 1402
علي رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 0113532214
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی (1387 - 1390)
  • فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی (1385 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
fateme maleki, Alireza Safarzade (2022) The Effects of Resistance Training on some Inflammatory Markers, Appetite-Regulating Peptides and Insulin Resistance Index in Obese Women Indian Journal of Endocrinology and Metabolism: 26; 524‑9
2
Shahriar Nazari-Radgiglou, Alireza Safarzade, Vahid Shirinbayan (2022) Comparison of Two Types of High-Intensity Interval Training: Heart Rate Based vs. Speed/Time Based Asian Journal of Sports Medicine: 13 (3); e123355
3
4
Ali Delpishe, Alireza Safarzade (2022) The effect of high-intensity interval training on serum and adipose tissues vaspin levels in rats fed a high-fat high-sucrose diet Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation: 43 (4); 449-453
5
هانیه یزدان دوست بایگی، الهه طالبی گرکانی، خدیجه نصیری، علی رضا صفرزاده (1401) اثر تمرین هوازی با شدت های مختلف و مصرف کروسین بر اندازه سلول چربی احشایی و مقاومت انسولینی در موش های صحرایی فاقد تخمدان و تغذیه شده با غذای پرچرب پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 18; 15-30
6
yadoolah Nori shorabi, Elahe Talebi-Garakani, Alireza Safarzade, Sílvia Rocha-Rodrigues, Sarkawt Kolahdouzi (2022) Continuous and intermittent exercise training responses in liver and white adipose tissue aquaglyceroporins Human Movement: 23 (1); 105-112
7
Alireza Safarzade, Hadi Safarpour (2021) Enhancement of Serum Myonectin Levels by Progressive Resistance Training in Rats Fed with High-Fat Diet and Sucrose Solution zahedan journal of research in medical sciences: 23 (4); e108209
8
علی رضا صفرزاده، حمید علی زاده، زینب باستانی (1398) The effects of circuit resistance training on plasma progranulin level, insulin resistance and body composition in obese men Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation: 41 (2); 1-8
9
Hamid Alizadeh, Alireza Safarzade, Elahe Talebi-Garakani (2019) The Effects of Circuit Resistance Training on Inflammatory Status, Insulin Resistance and Body Composition in Overweight Adolescent Boys iranian journal of diabetes and obesity: 11; 129-136
10
رامین مهماندوست، علی رضا صفرزاده، فرشته میر محمدرضایی (1398) اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون های جنسی و برخی از پارامتر-های سیمن موش های صحرایی نر مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش: 7; 19-30
11
Hamid Alizadeh, Alireza Safarzade (2019) High intensity intermittent training induces anti-inflammatory cytokine responses and improves body composition in overweight adolescent boys Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation: 39; 1-8
12
13
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، معصومه قبادنژاد، علی رضا صفرزاده (1398) اثر عصاره آبی قارچ Inocutis levis بر هیستوپاتولوژی کبد و هیپرتریگلیسریدمی موش های صحرایی نر نژاد ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز گیاهان دارویی: 2; 181-187
14
15
SARKAWT KOLAHDOZI, Elahe Talebi-Garakani, Gholamreza Hamidian, Alireza Safarzade (2019) Exercise training prevents high-fat diet-induced adipose tissue remodeling by promoting capillary density and macrophage polarization Life Sciences: 220; 32-43
16
علی رضا صفرزاده، مرتضی جعفری، الهه طالبی گرکانی (1397) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین-1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق علوم زیستی ورزشی: 10; 165-175
17
حمید علی زاده، علی رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی (1397) تاثیر تمرین تناوبی بر غلظت سرمی هورمون شبه متئورین (مترنل) در پسران نوجوان دارای اضافه وزن پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14; 139-151
18
سرکوت کلاه دوزی، الهه طالبی گرکانی، غلامرضا حمیدیان، علی رضا صفرزاده (1397) تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب فیزیولوژی ورزشی: 38; 143-162
19
حسین سلیمانی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده (1397) تأثیر تمرین استقامتی و مصرف پروتئین وی بر مقادیر آنزیم های ضد اکسایشی و فشار اکسایشی در عضله قلبی موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران: 13; 1-10
20
21
حمید علی زاده، علی رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی (1396) تأثیر تمرین مقاومتی ایستگاهی بر سطح سرمی هورمون شبه متئورین و شاخص مقاومت به انسولین پسران نوجوان دارای اضافه وزن مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک: 20; 54-64
22
Zahra Ehsani Fard, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Alireza Safarzade, Masoomeh Ghobadnejhad (2017) Aqueous extract of Inocutis levis improves insulin resistance and glucose tolerance in high sucrose-fed Wistar rats journal of herbmed pharmacology: 6; 160-164
23
Majid Adigozalpour, Alireza Safarzade (2017) Effect of Resistance Training with Two Different Volumes on Serum Myonectin Levels in Rats Fed with Sucrose Solution Annals of Applied Sport Science: 5; 11-19
24
علی رضا صفرزاده، حسن برزگری مرزونی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1396) تاثیر تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی لیپوکالین-2، تعداد سلول های سفید خون و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 13; 187-196
25
یدالله نوری شورابی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده (1396) تاثیر تمرین هوازی بر مقادیر آکواپورین7 بافت چربی احشایی در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب غدد درون ریز و متابولیسم ایران: 19; 106-115
26
علی رضا صفرزاده، مالک آریانیا، الهه طالبی گرکانی (1395) تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی SFRP5 در مردان چاق ورزش و علوم زیست حرکتی: 8; 54-61
27
علی رضا صفرزاده، لیلا معظم وحید (1395) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی مایونکتین در مردان چاق پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 24; 119-128
28
سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395) تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز: 38; 18-25
29
سارا پناهی، حمید آقاعلی نژاد، رضا قراخانلو، رعنا فیاض میلانی، مهدی هدایتی، علی رضا صفرزاده، مریم زرکش (1395) تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن MuRF1 و آتروفی عضلانی در موشهای صحرایی ویستار دیابتی مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و خدمات بهداشتی درمانی تبریز: 38; 6-13
30
رزیتا فتحی، سجاد اصلانی مغانجوقی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، حسن صیقل (1394) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و رابطه آن با مقاومت به انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین دیابت و متابولیسم ایران: 14; 390-398
31
علی رضا صفرزاده، امین بصیری (1394) تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین های مرحله حاد (SAA و CRP) مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره ای سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 109-119
32
علی رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1394) تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال دیابت و متابولیسم ایران: 14; 357-363
33
الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393) تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 15-26
34
علی رضا صفرزاده، فهیمه شفیعی، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1393) تاثیر تغییر ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 4; 27-38
مقاله ارائه‌شده
1
Nader Hamedchaman, Alireza Safarzade, Gholamreza Hamidian, Khadijeh Nasiri (2022) HIGH-FRUCTOSE CORN SYRUP CONTRIBUTES TO SYMPTOM DEVELOPMENT OF INSULIN RESISTANCE THROUGH WNTSFRP5 SIGNALLING PATHWAY: PROTECTIVE EFFECT OF EXERCISE AND VANADIUM-ZINC SUPPLEMENTATION The 27th Annual Congress of the European College of Sport Science, Spain, Sevilla
2
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395) اثر عصاره آبی گونه بومی از قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
3
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395) اثز عصاره آبی قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
سرکوت کلاه دوزی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده (1396) بررسی تأثیر تغذیه با غذای پرچرب و تمرین هوازی بر نوآرایی بافت چربی
24
25
26
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!