11 فروردین 1402
علي رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 0113532214
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین مقاومتی و روزه داری متناوب بر تعداد سلول های سفید خون در زنان دارای اضافه وزن/ چاق
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
پژوهشگران زهرا شهبازی (دانشجو) ، علی رضا صفرزاده (استاد راهنما)

چکیده

.