11 فروردین 1402
علي رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 0113532214
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر غلظت گلوکز، انسولین و مایونکتین سرمی و شاخص مقاومت به انسولین در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب و محلول شکر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
پژوهشگران هادی صفرپور (دانشجو) ، علی رضا صفرزاده (استاد راهنما)

چکیده

.