06 فروردین 1402
عابد تقوي

عابد تقوی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 09125439231
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی باستان شناسی ، تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان رساله: منشایابی خاک سفالهای خمیره قرمز عصرسلجوقی با بهره گیری از روش های طیف سنجی
 • فوق لیسانس باستان شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: تحلیل فضایی آثار معماری شهرهای شرق مازندران در عصر صفوی
 • لیسانس باستان شناسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ایران (1379 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: _____
بیشتر

علایق پژوهشی

 • باستان شناسی شهری
 • باستان شناسی چشم انداز
 • باستان شناسی دوران اسلامی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عابد تقوی (1399) نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 6; 25-41
2
فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی (1398) سیری در تحولات اجتماعی آیین سماع و موسیقی عرفانی ایران با توجه به نگاره های اسلامی عرفان اسلامی: دوره 16، شماره 62 زمستان 1398; صفحه 52-69
3
احمد سهرابی نیا، عابد تقوی (1398) شهر قدیم سیرجان در قرون 7 و 8 با استناد به قراین تاریخی و یافته های سفالی پژوهش های زبانی: 11; 153-169
4
عابد تقوی (1398) نقد و بررسی کتاب معماری مساجد اولیة ایران از آغاز تا دورة حکومت سلجوقیان پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 4; 29-43
5
نرگس اکبری، عابد تقوی (1397) خوانش مفاهیم تغییر و استمرار در نقوش سفالینههای نیشابور عصر سامانی نامه هنرهای تجسمی و کاربردی: 22; 103-85
6
سیدحسن موسوی شرقی، عابد تقوی (1397) باستانشناسی جنایی رویکردی انسانشناختی در بازیابی و بازشناسی مواد مجرمانه پژوهش های انسان شناسی ایران: 1; 145 163
7
جواد خدادوست، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، شهین پورعلی یاری (1396) بررسی و مطالعه تحلیلی سفالینه های محوطه مالین؛ شهرستان باخَرز (خراسان رضوی) پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 7، شماره 13; 157- 172
8
عابد تقوی، افسانه حمیدی، اسدالله جودکی (1395) تحلیل و بررسی نقوش تزیینی در معماری مساجد دوره خوارزمشاهیان در خراسان براساس رویکرد سنتگرایی نگارینه هنر اسلامی: 12; 4-19
9
معصومه میرزایی، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، امین مرادی (1395) بازشناسی فرم معماری کاخ هشت بهشت تبریز باغ نظر: دوره 13، شماره 44; 77 - 88
10
11
Abed Taghavi, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015) A Review of Commercial Transition in the Persian Gulf during Safavid: Case Study of Bandar Abbas during the Reign of Shah Abbas I (996- 1038A.H./1587-1629A.D.) the international journal of humanities: Volume 22, Issue 2; 115 - 125
12
سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، بابک آریان پور، سامان فرزین (1393) نگرشی بر علل ضعف و سقوط ساسانیان از منظر مورخان سده های نخست هجری جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 3; 171 - 210
مقاله ارائه‌شده
1
امنه الهیان، عابد تقوی (1400) پژوهشی بر سفالینههای منقوش گلابهای موزه باستانشناسی نیشابور پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
2
مهسا عابدینی، عابد تقوی (1398) مطالعه تأثیرات مهاجران روسی بر کالبد فضایی شهر مشهد در دوره قاجار اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
3
نرگس اکبری، عابد تقوی (1398) پژوهشی بر سفالهای دوران سامانی نیشابور بر اساس کاوش های باستان شناسی موزه متروپولیتن اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
4
نرگس اکبری، عابد تقوی (1395) اقلیتهای فکری و مذهبی خراسان بزرگدر دورهی حکومت سامانیان اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - غدیر، ایران¡ رشت
5
نرگس اکبری، عابد تقوی (1395) تاریخ سیاسی سامانیان از استقرار تا اضمحلال اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - غدیر، ایران¡ رشت
6
نرگس اکبری، عابد تقوی، فتانه محمودی (1394) شهر کهن نیشابور از بنیان تا حملهی مغول )بر اساس منابع تاریخی و شواهد باستانشناختی( همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیرمسوول مجله مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی (1399 - 1405)
 • عضو شورای استعداد درخشان دانشگاه مازندران (1398 - اکنون)
 • عضو شورای راهبردی موزه دانشگاه مازندران (1395 - اکنون)
بیشتر