1402/12/07
رز فولادی

رز فولادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302000

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
First-episode psychosis as the initial presentation of multiple sclerosis: a case report Athena Enderami, rose fouladi, Seyed Hamzeh Hosseini (2018)
مقاله ارائه شده
کتاب
آسیب های اسکلتی -عضلانی امیر لطافت کار، ملیحه حدادنژاد، رز فولادی، غلامرضا پرتوی، منصور اسلامی (1399)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
تاثیر تمرینات با هم زمانی موزون حسی در حین راه رفتن بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در بیماران مبتلا به MS مائده صدیقی بارفروش، رز فولادی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1400)

گالری تصاویر

رز فولادی