1403/01/25
رزیتا فتحی

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 9125793087

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی امنتین- 1 و عوامل متابولیکی در موشهای نر دیابتی هانیه یوسف زاده، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، عباس حسینی (1401)
Exercise protects against ethanol-induced damage in rat heart and liver through the inhibition of apoptosis and activation of Nrf2/Keap-1/HO-1 pathway Rozita Fathi, Khadijeh Nasiri, Abolfazl Akbari, Farhad Ahmadi-Kani Golzar, Zahra Farajtabar (2020)
رفتار گرلین در فعالیتهای ورزشی و تمرین سید مرتضی طیبی، امیرحسین احمدی حکمتی کار، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی (1399)
تأثیر تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر برخی از عوامل آنژیوژنزی در بافت کلیه موش های صحرایی دیابتی رزیتا فتحی، فرزاد فعلی، پژمان معتمدی، حمید رجبی، سید علی اکبر محمودی (1398)
Expression of the key metabolic regulators in the white adipose tissue of rats; the role of high-fat diet and aerobic training Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018)
تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال معصومه باقرسلیمی، رزیتا فتحی، عابدین خسروی، آمنه بحرینی، اباذر شیرازی ، (1396)
How high-fat diet and high-intensity interval training affect lipid metabolism in the liver and visceral adipose tissue of rats Maryam Ebrahimi, Rozita Fathi, Zarbakht Ansari pirsaraei, Elahe Talebi-Garakani, Mojtaba Najafi (2018)
بیان نسبی ژن های کلیدی متابولیسم لیپید به دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی در کبد موش صحرایی مریم ابراهیمی، رزیتا فتحی، زربخت انصاری پیرسرایی، الهه طالبی گرکانی (1396)
مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار فرشته خلیلی پالندی، میثم شیرخدایی، فرزام فرزان، رزیتا فتحی (1396)
پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال عابدین خسروی، رزیتا فتحی، معصومه باقرسلیمی، علی رسولی (1395)
تأثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1395)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی ویسفاتین و رابطه آن با مقاومت به انسولین در موش های نر مقاوم به انسولین رزیتا فتحی، سجاد اصلانی مغانجوقی، الهه طالبی گرکانی، علی رضا صفرزاده، حسن صیقل (1394)
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال علی رضا صفرزاده، فخری برادران جم، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی (1394)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش های نر مقاوم به انسولین الهه طالبی گرکانی، سجاد اصلانی مغانجوقی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، فاطمه رودباری (1393)
مقاله ارائه شده
The Effect of Nigella Sativa Supplementation on Plasma Antioxidant and Oxidative Stress Indicators After One Session Physical Exercise in Men Firefighters سیده زهرا موسوی نژاد، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرکانی (1397)
بررسی اثر جت پلاسمای سرد فشار اتمسفری بر فرآیند ترمیم زخم موش های آزمایشگاهی نیلوفر حاجی اسمعیلی، فرشاد صحبت زاده لنبر، رزیتا فتحی، فرهاد احمدی، سیده خدیجه علوی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
اخلاق در ورزش سارا کشکر، غلامعلی کارگر، رزیتا فتحی (1396)
نشریات
دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، ولی اله دبیدی روشن، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده (1401)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، عباس قنبری نیاکی، منصور اسلامی، علی رضا صفرزاده، رزیتا فتحی، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، الهه طالبی گرکانی (1400)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
دبیران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، عباس قنبری نیاکی (1398)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در قطب علمی الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، شادمهر میردار، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
پایان نامه
تاثیر 2 هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی فرزانه بلورکان جهانتیغ، مهران نقی زاده قمی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی (1395)