1402/12/05
رزیتا فتحی

رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 9125793087

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر 8 و 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و کبدی نوروگلین-4 و نیمرخ لیپیدی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1397
پژوهشگران رزیتا فتحی(استاد راهنما)، سید پدرام روحانی دوست(دانشجو)

چکیده

.