06 فروردین 1402
بتول مهدوي

بتول مهدوی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پردیس دانشگاه مازندران گروه ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135305160
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معرفی

-

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1379 - 1384)
    عنوان رساله: فرهنگ اصطلاحات گلشن راز
  • فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1373 - 1375)
    عنوان پایان‌نامه: حضرت موسی ع در آثار مولانا
  • لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1366 - 1370)
    عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
بتول مهدوی، فرزاد بالو، سیده عارفه موسوی سنگدهی (1400) بررسی مناسبات بینامتنی در حکایت های النوبه الثالثه کشف الاسرار و روح الارواح براساس نظریه ژنت پژوهش نامه ادبیات داستانی: دوره دهم شماره2; 123-140
2
batool mahdavi, hedye kasiri (2020) 14- Investigating the Manifestations of Nostalgia in the Poems of Amiri Firuzkuhi International Jornal of Multicultural and Multireligiouse Underestanding: 7; 410-431
3
بتول مهدوی، مهشید روحی (1399) بررسی مایگان و شگردهای زبانی و بلاغی کتاب حرف اضافه اثر رضا رفیع بلاغت کاربردی و نقد بلاغی: سال 5شماره2 پیاپی10; 187-198
4
بتول مهدوی، فرزاد بالو، سیده عارفه موسوی سنگدهی (1399) بررسی حکایات مشترک النوبه الثالثه کشف الاسرار و روح الارواح براساس ترامتنیت نظریه ژنت پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): دوره 14 شماره 1 پیاپی44; 29-44
5
بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، هدیه کثیری (1398) رمانتیسم اتوبیوگرافیک )شرح حالی( در شعر امیری فیروزکوهی پژوهشنامه ادب غنایی: -; 237-260
6
بتول مهدوی، فاطمه تقی زاده (1397) بررسی آموزه های اخلاقی آفرین نامۀ ابوشکور بلخی با نگاهی به میزان تأثیر آن بر قابوس نامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: دوره 10 شماره 38 تابستان 97; 190-233
7
بتول مهدوی، هنگامه تبریزی (1396) جایگاه قاریان قرآن در آثار برجسته ی عرفانی (قرن پنجم تا هشتم هجری ) ادیان و عرفان: دوره 50 شماره 2پاییز و زمستان 1396،; 293-322
8
بتول مهدوی، شهلا خلیل اللهی، منیره عیدی (1395) بررسی تطبیقی وحدت وجود از دیدگاه جامی و شبستری ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: سال 12 شماره 45; 283-316
9
batool mahdavi (2017) The role of allegory and symbol in expressing the fixed entities in araghi and ibn-e-arabis view Journal of History Culture and Art Research: 6; 817-824
10
بتول مهدوی، محمد بهنام فر، مصطفی شمس الدینی (1395) انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی فنون ادبی: ش 8; 43-54
11
فرزاد بالو، بتول مهدوی، هاجر آق (1395) تحلیل روابط بینامتنی مثنوی ولدنامه، رسالۀ سپهسالار و مناقب العارفین بر پایۀ نظریۀ ژرار ژنت فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی: سال اول ش2; 87-114
12
بتول مهدوی، شهلا خلیل اللهی، سمیه شجاع تقی آباد (1394) کاربرد زبان عامیانه یکی از خصایص سبکی منشآت قائم مقام فراهانی فرهنگ و ادبیات عامه: سال3ش5; 208-185
13
مصطفی خرسندی شیرغان، محمد بهنام فر، بتول مهدوی (1392) تاملات مرگ اندیشانه در چند متن منثور صوفیانه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: سال 9 ش 32; 39-67
14
بتول مهدوی، حسین کهنسال، سمیه شجاع تقی آباد (1391) ساختار حکایات مربوط به امامان معصوم (ع)در کیمیای سعادت با محوریت شخصیت سبک شناسی نظم و نثر فارسی: زمستان1391; 363-384
15
بتول مهدوی، سمیه شجاع تقی آباد (1390) خوانش شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آرای ابن عربی ادبیات عرفانی: سال3 ش5; 164-179
مقاله ارائه‌شده
1
سیده عارفه موسوی سنگدهی، بتول مهدوی، فرزاد بالو (1400) بررسی بینامتنی حکایات مشترک شبلی در کشف الاسرار و روح الارواح بر اساس تئوری ژنت اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران، ایران¡ تهران
2
نسرین اسدپور، بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، رضا ستاری (1400) تحلیل مولفه های سوررئالیستی در رمان گاوخونی اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران، ایران¡ تهران
3
بتول مهدوی، مهشید روحی (1397) کارناوال در اشعار رضا رفیع با محوریت شعر " مأمور و محجور" و "درست و غلط" سومین همایش ملی بازشناسی ربان ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر، ایران¡ مشهد
4
بتول مهدوی، فرزاد بالو، سمیه رئیسی (1397) مقایسه و تحلیل فرهنگ عامه در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری با تکیه بر مشاغل نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران¡ تهران
5
بتول مهدوی، مهشید روحی (1397) بررسی اشعار طنزآمیز رضا رفیع با محوریت شعر "توافق" نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران¡ تهران
6
بتول مهدوی، مرتضی محسنی، فاطمه فرهادی (1397) بازتاب باورهای عامیانه دراشعارملک الشعرای بهار ، گرجستان¡ تفلیس
7
بتول مهدوی، سید مهدی رحیمی، حسین کهنسال (1396) بازتاب سیمای ائمه اطهار در آثار فارسی غزالی نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ بیرجند
8
بتول مهدوی، فرزاد بالو، سمیه رئیسی (1396) بررسی فرهنگ عامه در شاهنامه با تکیه بر دوره هخامنشی شاهنامه دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه، ایران¡ بوشهر
9
بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، فاطمه تقی زاده (1395) بررسی خاستگاه مضامین اخلاقی آفرین نامه بوشکور بلخی اولین کنگره بین المللی مولاناپژوهی، ترکیه¡ قونیه
10
بتول مهدوی، احمد غنی پور ملکشاه، هنگامه تبریزی (1395) جایگاه قاری در مراسم سماع طریقت مولویه اولین کنگره بین المللی مولاناپژوهی، ترکیه¡ قونیه
11
بتول مهدوی، گلنار شریف (1395) نظریه نظام احسن در رباعیات خیام کنگره بین المللی زبان و ادبیات، ایران¡ مشهد
12
بتول مهدوی، احمد غنی پور ملکشاه، هنگامه تبریزی (1395) جایگاه قاریان قرآن در کشف المحجوب هجویری و گلستان سعدی جایگاه قاریان درکشف المحجوب هجویری و گلستان، ایران¡ رشت
13
بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، هدیه کثیری (1395) زندگی نامه خودنوشت در اشعار امیری فیروزکوهی یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
علیرضا قنبری حیدرآبادی، بتول مهدوی، علی اکبر باقری خلیلی (1400) بررسی طنز و شگردهای طنزپردازی در آثار احمد گلچین معانی
3
زهرا نیاز آذری، بتول مهدوی، فرزاد بالو (1400) انواع شوخ طبعی در معایب الرجال با نگاهی به تادیب النسوان
4
فاطمه آقاگلنژاد، بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان (1399) بررسی سبک زنانه در دیوان مهستی گنجوی با رویکرد سبک شناسی انتقادی
5
الهام مهدوی، مرتضی محسنی، بتول مهدوی (1399) بررسی سبک شناختی اشعار امیر پازواری
6
فاطمه محمودی، فرزاد بالو، بتول مهدوی (1399) بررسی آرا زبانی آرامش دوستدار وفتحعلی آخوندزاده.
7
سمیه شریفی، بتول مهدوی، فرزاد بالو (1399) آیرونی هستی در رباعیات حیام و اشعار عطار
8
کوثر ولی پور، شهرام احمدی، بتول مهدوی (1399) بررسی ساحت های وجودی شمس تبریزی در مقالات شمس
9
مهدیه محبی شولمی، بتول مهدوی، شهرام احمدی (1399) بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی
10
11
آی ناز خواسته، سیاوش حق جو، بتول مهدوی (1396) بررسی مقایسه ای عشق در دیوان جامی و فراغی
12
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

مهدوي