06 فروردین 1402
مريم عابدي

مریم عابدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 01135305116
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ، صنعتی شریف ، ایران (1388 - 1393)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
َArash Ramian, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Paolo S. Valvo, Maryam Abedi (2021) Free vibration analysis of a laminated composite sandwich plate with compressible core placed at the bottom of a tank filled with fluid Structures: 29; 1259-1273
2
Sajjad Riahi Farsani, َArash Ramian, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Paolo S. Valvo, Maryam Abedi (2020) Free vibration analysis of rectangular sandwich plates with compressible core and various boundary conditions Journal of Sandwich Structures and Materials: 0; 1-30
3
َArash Ramian, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Paolo S. Valvo, Maryam Abedi (2020) Fluid–structure–soil interaction effects on the free vibrations of functionally graded sandwich plates ENGINEERING WITH COMPUTERS: 260; 1-21
4
َArash Ramian, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Paolo S. Valvo, Maryam Abedi (2020) Free vibration analysis of sandwich plates with compressible core in contact with fluid THIN-WALLED STRUCTURES: 157; 107088
5
Arman Asaeian, Maryam Abedi, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, mostafa Attar (2020) Wave Propagation through a Submerged Horizontal Plate at the Bottom of a Water Channel Computational Engineering and Physical Modeling: 3; 1-19
6
soroush omid dezyani, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Maryam Abedi, Hamed Afrasiab (2018) The size-dependent free vibration analysis of a rectangular Mindlin microplate coupled with fluid OCEAN ENGINEERING: 163; 617-629
7
آرمان عصائیان، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مریم عابدی، مصطفی عطار (1397) بررسی دینامیکی صفحه جاذب انرژی امواج قرارگرفته در بستر کانال مهندسی مکانیک مدرس: 18(1); 361-369
8
رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مریم عابدی (1397) تحلیل ارتعاشات آزاد صفحه کامپوزیتی چندلایه ذوزنقه ای قرار گرفته بر بستر پسترناک شریف: 34(3); 105-115
9
Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Maryam Abedi, Mesut Simsek, mostafa Attar (2018) Dynamics of a micro scale Timoshenko beam subjected to a moving micro particle based on the modified couple stress theory Journal of Vibration and Control: 24(3); 527-548
10
Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Maryam Abedi, mostafa Attar (2017) In-plane and out-of-plane vibration modes of laminated composite beams with arbitrary lay-ups AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 66; 366–379
11
سروش امید دزیانی، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مریم عابدی، حامد افراسیاب (1396) تحلیل ارتعاشی میکرو صفحه در تماس با سیال براساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده مهندسی مکانیک مدرس: 17(2); 47-57
12
Maryam Abedi, Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Paolo S. Valvo (2016) A new solution method for free vibration analysis of rectangular laminated composite plates with general stacking sequences and edge restraints COMPUTERS & STRUCTURES: 175; 144-156
13
Ramazan-Ali Jafari-Talookolaei, Maryam Abedi, mehdi Hajianmaleki (2016) Vibration characteristics of generally laminated composite curved beams with single through-the-width delamination COMPOSITE STRUCTURES: 138; 172-183
مقاله ارائه‌شده
1
آرمان عصائیان، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مریم عابدی، مصطفی عطار (1396) تحلیل ارتعاشی صفحه قرار گرفته در بستر دریا هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، ایران¡ تهران
2
سروش امید دزیانی، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مریم عابدی، حامد افراسیاب (1395) تحلیل ارتعاشی میکرو صفحه در تماس با سیال ششمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
آرش رامیان، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مریم عابدی، پائولو اس. ولوو (1399) تحلیل ارتعاشات آزاد یک ساندویچ پنل در تماس با سیال محدود
2
جواد باقری مرزی، مریم عابدی، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، پائولو اس. ولوو (1398) تحلیل ارتعاشی صفحات کامپوزیتی چندلایه با هندسه و لایه چینی دلخواه
3
آرمان عصائیان، مریم عابدی، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مصطفی عطار (1397) تحلیل دینامیکی صفحهی انعطافپذیر قرار گرفته در بستر سیال و تحت تحریک امواج
4
سروش امید دزیانی، رمضانعلی جعفری تلوکلائی، حامد افراسیاب، مریم عابدی (1396) تحلیل دینامیکی میکرو صفحات در تماس با سیال بر پایه تئوری تنش کوپل اصلاح شده
کتاب
1
رمضانعلی جعفری تلوکلائی، مریم عابدی، سمن صدری پور (1400) روش های انرژی و کاربرد آن ها در تحلیل سازه ها به همراه برنامه های کاربردی مرتبط در نرم افزار متلب شابک:978-622-02-1795-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!