06 فروردین 1402
حسين يوسفي

حسین یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم انسانی:گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: 44234049
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی ، تهران ، ایران (1378 - 1382)
    عنوان رساله: اراء النحاة الایرانیین من خلال کتاب الفوائد الضیائیه لعبدالرحمان الجامی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حسین یوسفی، حسین علی خلیف، مهدی شاهرخ (1401) جمالیة التضاد فی شعرمحمد مهدی الجواهری السیاسی آداب الکوفة: المجلد ج1, العدد 53,; الصفحات 453 -474
2
حسین یوسفی، یمامة محمد کریم (1400) التصویر الفنی للمرأة فی شعر إبن زیدون آداب الکوفة: مجلد 51 عدد ج2; 397-818
3
حسین یوسفی، احمد فلیح حسن الخضری (1400) الثنائیات الضدیة فی أشعار ابن فرکون الاندلسی آداب الکوفة: Volume 2, Issue 52,; 2022, Pages 199-216
4
مریم اطهری نیا، مصطفی کمالجو، حسین یوسفی (1398) تحلیل خطبۀ 222 نهج البلاغه بر مبنای مؤلفه های آشنایی زدایی معنایی و ساختاری پژوهشنامه نهج البلاغه: شماره 26; 17-33
5
حسین یوسفی، مصطفی کمالجو، مریم اطهری نیا (1396) سبک شناسی لایه آوایی و واژگانی خطبه 221 نهج البلاغه پژوهش های نهج البلاغه: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 52; 65-82
6
عبدالله سلیمانی، حسین یوسفی، حسن گودرزی لمراسکی (1395) بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی متوسطه اول شهر نکا از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر نکا (65-94) مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه: 4; 41-57
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
علاء رضوی، حمید رضا مشایخی، حسین یوسفی (1400) المقاربه التداولیه فی تفسیر البیان -السور المکیه انموذجا
3
فروغ رستمی، حسین یوسفی، بهروز قربانزاده (1400) آشنازدایی نحوی در شعر محمود سامی البارودی
4
فاطمه عربعامری، مصطفی کمالجو، حسین یوسفی (1400) سبک شناسی لایه ای خطبه ی 165 نهج البلاغه
5
6
قصی حمید الشبلاوی، حسین یوسفی، بهروز قربانزاده (1399) اللغة العربیة و حسوبتها،المعجم الاکترونی والترجمة الآلیة نموذجا
7
الهام رضایی، محسن نورائی، حسین یوسفی (1392) بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهر آشوب
8
الهام رضایی، محسن نورائی، حسین یوسفی (1392) بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهر آشوب
کتاب
1
حسین یوسفی (1395) فرهنگ عربی -فارسی یوسفی شابک:978-600-6545-61-5
2
حسین یوسفی (1392) فرهنگ عربی -فارسی یوسفی جلد بنجم شابک:978-964-2571-70-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حسین یوسفی (1395) نقش علم نحو در ترجمه از عربی به فارسی دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه مازندران

گالری تصاویر

عكس