1403/04/30
حسین یوسفی

حسین یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 44234049

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی ، تهران ، ایران (1378 - 1382)
    عنوان رساله: اراء النحاه الایرانیین من خلال کتاب الفوائد الضیائیه لعبدالرحمان الجامی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
الهندی فی میزان الجامی فی قسم المرفوعات من شرح الکافیه حسین یوسفی، مهدی شاهرخ، نادر زاهدی فر (1402)
جمالیات الإیقاع الداخمی عند السید جعفر الحمی فی دیوان (سحر بابل وسجع البلابل) وسام حمزه هاد الزرکانی الحسینی، بهروز قربانزاده، حسین یوسفی (1402)
جمالیه التضاد فی شعرمحمد مهدی الجواهری السیاسی حسین یوسفی، حسین علی خلیف، مهدی شاهرخ (1401)
التصویر الفنی للمرأه فی شعر إبن زیدون حسین یوسفی، یمامه محمد کریم (1400)
الثنائیات الضدیه فی أشعار ابن فرکون الاندلسی حسین یوسفی، احمد فلیح حسن الخضری (1400)
سبک شناسی لایه آوایی و واژگانی خطبه 221 نهج البلاغه حسین یوسفی، مصطفی کمالجو، مریم اطهری نیا (1396)
کتاب
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
عوامل انسجام متن در سورۀ نساء فاطمه آقاجانزاده ولوکلائی، مهدی شاهرخ، حسین یوسفی (1402)
قهرمان پروبلماتیک در داستان کوتاه العاقر میخائیل نعیمه محدثه فرجی، حسین یوسفی، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
بررسی صنعت التفات از خطبه 190 تا خطبه 195 نهج البلاغه سیده نسرین عبدی دیوکلایی، مصطفی کمالجو، حسین یوسفی (1402)
معناشناسی افعال چهارده دعای نخست صحیفه سجادیه فاطمه مقدری امیری، مهدی شاهرخ، حسین یوسفی (1402)
اگزیستانسیالیسم در شعر لمیعه عباس سهی یعرب محمد، حسین یوسفی، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
أنواع التناص فی شعر خالد الفرج حیدر سلمان رمیض الشمری، حسین یوسفی، مهدی شاهرخ (1402)
الصورهُ الفنیهُ عِندَ الشاعرِ جعفرِ الحلیّ فی دیوانِ (سحرُ بابلِ وسجعُ البلابلِ) وسام حمزه هاد الزرکانی الحسینی، حسین یوسفی، بهروز قربانزاده (1402)
بررسی و تحلیل زاویه دید در رمان ارمانوسه المصریه جرجی زیدان نیلوفر کثیر، مصطفی کمالجو، حسین یوسفی (1401)
شیوه‌های مدح فی شعر فتیان الشاغوری جیدر علی شهاب، حسین یوسفی، مصطفی کمالجو (1401)
بررسی مفهوم وطن و حس وطن‌پرستی در اشعار احمد مطر ندا داداش نیا عمران، حسین یوسفی، مهدی شاهرخ (1401)
المرجعیات الثقافیه فی شعر سید حیدر الحلی سعید صدام مظلوم، مهدی شاهرخ، حسین یوسفی (1401)
تصویر زن و نقش او در شعر ابن زیدون یمامه محمد کریم، حسن گودرزی لمراسکی، حسین یوسفی (1401)
فنون زیبا شناختی بدیعی در شعر سیاسی محمد مهدی جواهری عباس علی حسین، مهدی شاهرخ، حسین یوسفی (1401)
انتصار الجامی لابن حاجب فی کتابه الفوائد الضیائیه نادر زاهدی فر، مهدی شاهرخ، حسین یوسفی (1401)
تضاد در شعر ابن فرکون اندلسی احمد فلیح حسن الخضری، مهدی شاهرخ، حسین یوسفی (1401)
مظاهر مقاومت در دیوان ولیدالا عظمی زید سعید عباس، حسن گودرزی لمراسکی، حسین یوسفی (1401)
النزیاح التصویری فی شعر سعاد الصباح السیاسی علی محسن کاظم، حسین یوسفی، مصطفی کمالجو (1401)
بررسی انواع ما ومعادل معنایی آن در رمان دموع علی سفوح المجد حمید گری نسب، حسین یوسفی، بهروز قربانزاده (1400)
المقاربه التداولیه فی تفسیر البیان -السور المکیه انموذجا علاء رضوی، حسین یوسفی، حمید رضا مشایخی (1400)
آشنازدایی نحوی در شعر محمود سامی البارودی فروغ رستمی، بهروز قربانزاده، حسین یوسفی (1400)
سبک شناسی لایه ای خطبه ی 165 نهج البلاغه فاطمه عربعامری، حسین یوسفی، مصطفی کمالجو (1400)
اللغه العربیه و حسوبتها،المعجم الاکترونی والترجمه الآلیه نموذجا قصی حمید الشبلاوی، بهروز قربانزاده، حسین یوسفی (1399)
بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهر آشوب الهام رضایی، حسین یوسفی، محسن نورائی (1392)
بررسی روایات تاریخ کربلا با تاکید بر مناقب ابن شهر آشوب الهام رضایی، حسین یوسفی، محسن نورائی (1392)
بررسی رابطه زمان با تم و تعلیق در چند روایت از غسان کنفانی علی باباپور روشن، حسین یوسفی، حسن گودرزی لمراسکی (1391)

گالری تصاویر

عکس