گروه باستان شناسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه باستان شناسی

نام:  عابد تقوي
علایق‌پژوهشی:  باستان شناسي شهري، باستان شناسي چشم انداز، باستان شناسي دوران اسلامي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده هنر و معماري
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه باستان شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~taghavi/
نام:  رحمت عباس نژاد سرستي
علایق‌پژوهشی:  تحليل پيچيدگي هاي اقتصادي-اجتماعي جوامع پيش از تاريخ و آغاز تاريخي، فلزكاري كهن، تحليل فناوري هاي كهن، بررسي و تحليل تحول نقوش و نمادهاي كهن
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، بلوار دانشگاه، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري، گروه باستان شناسي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه باستان شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rabbasnejad/
نام:  محمد قمري فتيده
علایق‌پژوهشی:  باستان شناسي دوره گذار از مفرغ به آهن، باستان شناسي دريايي، باستان شناسي محيطي، باستان شناسي آغاز شهرنشيني و شكل گيري دولتها، دي ان اي باستاني و باستان شناسي مولكولي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري، گروه باستان شناسي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه باستان شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mghamari/
نام:  رضا مهرآفرين
علایق‌پژوهشی:  بررسي هاي ميداني باستان شناسي، باستان شناسي دين
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر. خيابان دانش، دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري، گروه باستانشناسي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه باستان شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mehrafarin/
نام:  سيد رسول موسوي حاجي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري، گروه باستان شناسي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه باستان شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mousavi/
نام:  حسن هاشمي زرج آباد
علایق‌پژوهشی:  هنر و معماري دوران اسلامي ايران، پژوهشهاي فلزكاري كهن و باستان شناسي معدن
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه باستان شناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hhashemi/