29 تیر 1398
حسن هاشمي زرج آباد

حسن هاشمی زرج آباد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 011-35302701
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی باستان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: پژوهشی بر معماری آیینی عصر ساسانی بر تاکید بر آتشکده آذر برزین مهر
 • فوق لیسانس باستان شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1378 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی باستان شناسی منطقه کجور در دوران اسلامی
 • لیسانس باستان شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: ----
بیشتر

علایق پژوهشی

 • هنر و معماری دوران اسلامی ایران
 • پژوهشهای فلزکاری کهن و باستان شناسی معدن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • دبیر علمی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران تهران آبان 1396 (1396 - 1396)
 • رییس بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی (1395 - 1396)
 • دبیرعلمی دومین همایش ملی باستان شناسی ایران (1394 - 1394)
 • رییس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند (1393 - 1396)
 • دبیر علمی اولین همایش ملی باستان شناسی ایران (1392 - 1392)
 • معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند (1391 - 1393)
 • معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر (1386 - 1389)
بیشتر