گروه ریاضی کاربردی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه ریاضی کاربردی

نام:  مصطفي اسلامي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  پرديس دانشگاه مازندران - دانشكده علوم رياضي- گروه رياضي
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
نام:  زهره اكبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~zakbari/
نام:  افشين بابائي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشكده علوم رياضي-طبقه همكف
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~babaei/
نام:  علي توكلي
علایق‌پژوهشی:  پردازش تصوير، موجك، حل عددي معادلات ديفرانسيل پاره اي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~atavakoli/
نام:  حسين جعفري
علایق‌پژوهشی:  معادلات ديفرانسيل كسري
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشكده رياضي، گروه رياضي
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jafari/
نام:  آزاده قاسمي فرد
علایق‌پژوهشی:  رياضيات مالي محاسباتي، مدل سازي و مديريت ريسك، حل عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي، حساب مليوين، علوم داده و يادگيري ماشيني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، بلوار دانشگاه
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~aghasemi/
نام:  ماشاء اله متين فر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران، دانشكده علوم رياضي، گروه رياضي، كد پستي: 95447-47416
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmatinfar/
نام:  سيد هادي ناصري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~nasseri/
نام:  سميه نعمتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~snemati/
نام:  اله بخش يزداني چراتي
علایق‌پژوهشی:  حل عددي معادلات ديفرانسيل جزيي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر - دانشكده علوم رياضي - گروه رياضي
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي كاربردي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~yazdani/