16 خرداد 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بهداشت آبزیان ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1391)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عصمت منصوری، مریم آخوندیان، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا (1401) مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره ریزجلبک ‏‎ Scenedesmus obtusus (Meyen 1829)‎ ‏ در شرایط‎ ‎آزمایشگاهی مجله بوم شناسی آبزیان: 12(3); 60-71
2
3
4
سیده زینب حسینی کوه خیلی، شیلا امیدظهیر، سید محمد حسینی، عبدالعلی موحدی نیا (1400) تعیین غلظت نیمه کشندگی (LC50) قارچ کش ویستا (Vista) در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) شیلات: دوره 74، شماره 3; 431-442
5
آرزو به نژاد، فاطمه کاردل، حسن تقوی جلودار، شیلا امیدظهیر (1400) بررسی غلظت میانه کشندگی (LC50) نانوذرات نقره و مقایسه آن با نیترات نقره در گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) اقیانوس شناسی: 12; 79-88
6
مرضیه مرتاضی، شیلا امیدظهیر، مریم آخوندیان (1400) بررسی وقوع سپتی سمی باکتریایی آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در ماهی های کپورچه (Carassius gibelio) شازده رود بابلسر تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 34; 140-147
7
Shila Omidzahir, Amir Sayyad shirazi, Seyed Mohammad Hoseini (2020) Morphological and molecular identification of Corynosoma caspicum, and its histopathological effect on the intestinal tissue of a Caspian seal (Pusa caspica) Iranian Journal of Veterinary Research: 21; 308-313
8
Simin Sanaee, Shila Omidzahir, Amir Sayyad shirazi, Maryam Akhoundian (2020) Seasonal distribution and some biological parameters of the Caspian seal (Pusa caspica) in the southeastern region of the Caspian Sea IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES: 19 (5); 2464-2474
9
10
فاطمه رحمانی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1399) تعیین متوسط غلظت کشنده علف کش بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مجله علمی شیلات ایران: سال 29، شماره 2; 65-72
11
طیبه امیدمعظم، مریم آخوندیان، مریم فلاحی کپورچالی، شیلا امیدظهیر (1398) تنوع و فراوانی فصلی باسیلاریوفیتای (دیاتومه ها) پلانکتونی، در آب های ساحلی جنوب دریای خزر زیست شناسی دریا: دوره 11 شماره 4; 93-108
12
سید محمد حسینی، علیرضا نصیری، محسن فلاح، غزاله صادق نژاد، شیلا امیدظهیر (1398) گزارش وقوع فیبروپاپیلوما در ناحیه لب در یک گله فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) در شهر ساری آبزیان زینتی: 6(3); 7-11
13
Milad Taleghani, Seyed Mohammad Hoseini, Shila Omidzahir (2019) The protective effect of Damask rose, Rosa damascena extract on the liver of Cyprinus carpio following zinc exposure international journal of aquatic biology: 7(5); 315-321
14
Shila Omidzahir, Maliheh Alijan tabar, Fatemeh Kardel, Mohammad Mazandarani (2019) Effects of iron oxide nano-particles on the intestinal tissue of Common carp, Cyprinus carpio iranian journal of toxicology: 13(3); 33-38
15
شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1397) بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب فلز کادمیوم توسط باکتری هالوموناس (Halomonas) جداسازی شده از تالاب میانکاله استان گلستان اکوبیولوژی تالاب: 10; 31-40
16
شیلا امیدظهیر، رقیه خدابنده لو، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1397) مطالعه آسیب شناسی و تجمع زیستی نانوذرات اکسیدآهن (Fe2O3) در بافت کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پاتوبیولوژی مقایسه ای: دوره 15، شماره 2(پیاپی 61); صفحه 2487-2496
17
شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1396) بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم توسط باکتری (هالوموناس) جداسازی شده از تالاب میانکاله زیست شناسی دریا: دوره نهم شماره سی و ششم; 10-14
18
Seyed Mahdi Hoseinifard, Shila Omidzahir, Seyed Mohammad Hoseini, horie beikaee (2017) Protective effect of garlic (Allium sativum) against zinc poisoning in the testicular tissue of goldfish (Carassius auratus) Comparative Clinical Pathology: 27; 357–361
19
فاطمه کاردل، شیلا امیدظهیر، فرزانه میرزاپور، مریم آخوندیان (1395) بررسی پارامترهای خونی و سرمی ماهی کفال طلایی دریای خزر Liza aurata تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 111; 88-96
20
Fatemeh Kardel, Farzaneh Mirzapour, Shila Omidzahir, Maryam Akhoundian (2016) Heavy metal concentrations in gill and liver tissues of Rutilus kutum and Chelon aurata in the coast of Babolsar, southern Caspian Sea international journal of aquatic biology: 4; 80-86
21
Abbas Bozorgnai, Shila Omidzahir, Seyed Mohammad Hoseini, Shahrooz Darzi (2016) Occurrence and histopathological effect of Ligula intestinalis on Sea bream (Abramis brama Orientalis) iranian journal of aquatic animal health: 2(2); 34-43
22
شیلا امیدظهیر، حسیتعلی ابراهیم زاده موسوی، پرویز شایان، الهه ابراهیم زاده آبکوه، همایون محمودزاده (1394) بررسی مورفومتریک و مولکولی انگل ژیروداکتیلوس کوبایاشی در ماهی طلایی Carassius auratus Linnaeus, 1758 تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران: دوره 70، شماره 4; 425-432
23
Mohammad Mazandarani, Mohammadreza Imanpoor, Shila Omidzahir, Elahe Niazi (2014) Zoonotic helminthic parasites in abdominal cavity of pike- perch, Sander lucioperca, from southeastern part of the Caspian Sea international journal of molecular and clinical microbiology: Volume 4, Issue 2; 440-445
24
Shila Omidzahir, Hoseinali Ebrahimzade Mousavi, Mehdi Soltani, Parviz Shayan, Elahe Ebrahimzade Abkooh, Seyed Mohammad Hoseini (2012) Identification of Gyrodactylus gurleyi in Carassius auratus using morphometric and molecular characterization iranian journal of veterinary medicine: (1) 6; 41-46
25
Shila Omidzahir (2010) Survey on prevalence rate of coenuros cerebralis in Babol city slaughted sheeps Journal of Veterinary Microbiology: ;
26
27
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا نصیری، سید محمد حسینی، شیلا امیدظهیر (1398) اثر حفاظتی سینامالدهید بر آسیب های ناشی از مسمومیت با فلز سنگین روی در بافتهای کبد و کلیه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران¡ خرم آباد
2
سارا آذری، سید محمد حسینی، شیلا امیدظهیر (1398) بررسی پاسخهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی در بافت عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) متعاقب تجویز خوراکی سینامالدهید در مسمومیت با فلز روی هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران¡ خرم آباد
3
نرگس اسفندیار، فاطمه علمی، شیلا امیدظهیر (1397) عنوان مطالعه ساختاری پوشش زیست سازگار نانوهیبریدی پلی دوپامین/هیدروکسی آپاتیت بر بستر چوب اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی، ایران¡ گناباد
4
شیلا امیدظهیر، ملیحه علیجان تبار، فاطمه کاردل، محمد مازندرانی (1396) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (Cyprinus carpio) ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺍﻛﺴﻴﺪﺁﻫﻦ پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران¡ بابل
5
سید محمد حسینی، شیلا امیدظهیر، علیرضا نصیری، رضا امانی، نگین سیه چهره، هانیه رجب پور (1396) اولین گزارش وقوع همزمان آلودگی به ژیروداکتیلوس، داکتیلوژیروس، ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس و آلودگی ثانویه قارچی در یک گله فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) در شهر ساری پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران¡ بابل
6
زهره واعظی شاهزاده علی اکبری، فاطمه کاردل، محمد جواد چائیچی، شیلا امیدظهیر (1396) بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات ساحل بندر ترکمن اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران¡ تهران
7
رقیه خدابنده لو، شیلا امیدظهیر، فاطمه کاردل، فاطمه علمی (1395) بررسی هیستوپاتولوژیک نانوذره اکسیدآهن بر روی بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهره واعظی شاهزاده علی اکبری، فاطمه کاردل، محمد جواد چائیچی، شیلا امیدظهیر (1396) بررسی آلودگی میکروپلاستیک در ماهی هاو رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر
2
شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1395) بررسی پارامترهای موثر در جذب فلز سنگین کادمیوم توسط باکتری هالوفیل جداسازی شده از تالاب میانکاله
3
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
شیلا امیدظهیر (1396) مروری بر بکتری زئونوز ویبریو (.Vibrio sp) در آبزیان دریایی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی