11 فروردین 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پاسخهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی در بافت عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) متعاقب تجویز خوراکی سینامالدهید در مسمومیت با فلز روی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سینامالدهید، کپور معمولی، قلب، اکسید روی، تجمع زیستی
پژوهشگران سارا آذری (نفر اول) ، سید محمد حسینی (نفر دوم) ، شیلا امیدظهیر (نفر سوم)

چکیده

فلز روی (Zn) از جمله آلاینده های غیر قابل تجزیه است. این فلز سنگین علاوه بر اینکه در بافتهای ماهی از جمله عضله تجمع می یابد، به عنوان یک اکسیدان قوی نیز شناخته میشود.گیاهان مختلفی وجود دارند که دارای خواص ضداکسیدانی هستند که دارچین یکی از آنها است. خواص دارویی گیاه دارچین به سبب عصارهای است که بیش از 70 درصد آن را سینامالدهید تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سینامالدهید بر پاسخهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی در بافت عضله ماهی کپور معمولی است. در این تحقیق 120 قطعه ماهی در 5 گروه با سه بار تکرار، یک گروه به عنوان گروه کنترل، یک گروه تنها دریافت کننده روی و 3 گروه دیگر دریافت کننده روی و مقادیر مختلفی از سینمالدهید همراه با غذا، به مدت 5 روز تقسیم شدند. سپس بخشی از عضله ماهیان پس از آسانکشی با عصاره گل میخک جهت ارزیابی میزان کل آنزیمهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی با استفاده از روشهای FRAP و MDA به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج نشان داد که افزایش دوز مصرف خوراکی سینامالدهید، میزان آنزیمهای اکسیدانی را کاهش و میزان آنزیمهای آنتی اکسیدانی را افزایش میدهد به طوری که با گروه روی اختلاف معنی دار دارد. امروزه با توجه به رشد چشمگیر آبزی پروری و نقش بسیار پررنگ آن در تأمین پروتئین مورد نیاز جمعیت انسانی، علاوه بر تامین سلامت جامعه انسانی باید به حفظ سلامت ماهیان و کاهش میزان خسارات اقتصادی ناشی از مرگ و میر آنها نیز توجه شود که استفاده از گیاهان دارویی از جمله راههای کم خطر برای محیط زیست و ارزان برای رسیدن به این مهم است.