11 فروردین 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي وقوع سپتي سمي باكتريايي آئروموناس هيدروفيلا (Aeromonas hydrophila) در ماهي هاي كپورچه (Carassius gibelio) شازده رود بابلسر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آئروموناس هیدروفیلا، ماهی کپورچه، شازده رود، آسیب شناسی بافت
مجله تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک
شناسه DOI 10.22092/VJ.2020.128309.1645
پژوهشگران مرضیه مرتاضی (نفر اول) ، شیلا امیدظهیر (نفر دوم) ، مریم آخوندیان (نفر سوم)

چکیده

شازده رود یکی از رودخانه های استان مازندران در شهرستان بابلسر است که به دریای خزر منتهی می شود. در گذشته این رودخانه از نظر تنوع انواع ماهی ها و محل مهاجرت آنها یکی از رودخانه های با ارزش محسوب می شد، اما امروزه به دلیل ورود آلاینده ها، ماهی های ساکن و مهاجر در این رودخانه کاهش چشمگیری پیدا کرده است. مطالعه حاضر به بررسی آلودگی باکتریایی ماهی های کپورچه (Carassius gibelio) صید شده از رودخانه شازده رود پرداخته است. به این منظور ماهی های صیدشده به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از کشت باکتریایی، رنگ آمیزی گرم و آزمون های بیوشیمیایی، باکتری آئروموناس هیدروفیلا مورد شناسایی قرار گرفت. در بررسی آسیب شناسی بافت پوست و عضله تخریب اپیتلیوم پوست، تجمع ملانوماکروفاژ، نفوذ یاخته های آماسی، ادم، پرخونی و استحاله فیبرهای عضلانی، در بافت کبد تجمع مراکز ملانوماکروفاژ، نفوذ سلول های آماسی، افزایش فضاهای سینوزوئیدی، دژنرسانس واکوئولی، هیپرپلازی مجاری صفراوی و فیبروز و در بافت کلیه نفوذ سلول های آماسی، دژنرسانس واکوئولی، ادم، پرخونی، تخریب لوله های ادراری و فیبروز مشاهده گردید. آئروموناس هیدروفیلا یک باکتری فرصت طلب است که در شرایط تنش زا مانند تغییر و کاهش کیفیت آب، تبدیل به یک باکتری بیماری زا می شود و ایجاد بیماری می کند. همچنین یک باکتری زئونوز است که از طریق مصرف آب و آبزیان آلوده به انسان منتقل می شود و سبب بروز علائمی از جمله دل درد شدید، تهوع، استفراغ و اسهال آبکی تا خونی در انسان می گردد. بنابراین پیشگیری از ورود آلاینده ها و فاضلاب ها به آب رودخانه ها علاوه بر ضرورت حفاظت از بوم سامانه های آبی، به جهت حفظ سلامت انسانی بسیار حائز اهمیت و ضروری است.