11 فروردین 1402
شيلا اميدظهير

شیلا امیدظهیر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و محیطی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهداشت آبزیان
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر بکتری زئونوز ویبریو (.Vibrio sp) در آبزیان دریایی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
.
پژوهشگران شیلا امیدظهیر (نفر اول)

چکیده

.