09 مرداد 1400
مهدي رفيعي راد

مهدی رفیعی راد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض-هندسه
تلفن: 01135302464
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی محض-هندسه ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان رساله: معادلات دیفرانسیل و گروه تبدیلات در منیفلدهای فینسلری
 • فوق لیسانس ریاضی محض-هندسه ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1381 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه: تبدیلات بینهایت کوچک همدیس در منیفلدهای فینسلری فشرده
بیشتر

علایق پژوهشی

 • هندسه منیفلدها
 • گروه تبدیلات هندسی
 • کنترل هندسی
 • سیستمهای دینامیکی و مدلسازی هندسی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Tayebbeh Sadat Tabatabaeifar, Behzad Najafi, Mehdi Rafie-Rad (2021) On generalized Douglas-Weyl Randers metrics CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL: 71; 155-172
2
Tayebbeh Sadat Tabatabaeifar, Mehdi Rafie-Rad, Behzad Najafi (2020) Two notable classes of projective vector fields Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics: 35; 741-773
3
Tayebbeh Sadat Tabatabaeifar, Behzad Najafi, Mehdi Rafie-Rad (2020) On almost contact Finsler structures International Journal of Gemetric Methods in Modern Physics (IJGMMP): Vol. 17 No. 08; 2050126
4
Mehdi Rafie-Rad, Azadeh Shirafkan (2020) On the C-projective vector fields on Randers spaces JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY: 57; 1005-1018
5
Mehdi Rafie-Rad (2016) On Obata theorem in Randers spaces DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS: 49; 380–387
6
Mehdi Rafie-Rad (2014) Weakly conformal Finsler geometry MATHEMATISCHE NACHRICHTEN: 287; 1745-1755
7
Mehdi Rafie-Rad (2013) Special projective Lichnérowicz–Obata theorem for Randers spaces COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE: 351; 927-930
8
Bahman Rezaei, Mehdi Rafie-Rad (2013) ON THE PROJECTIVE ALGEBRA OF SOME (α, β)-METRICS OF ISOTROPIC S-CURVATURE INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS: 10; 11 pages
9
Mehdi Rafie-Rad (2013) ON THE RIEMANN CURVATURE OPERATORS IN RANDERS SPACES INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS: 10; 11 pages
10
Mehdi Rafie-Rad (2012) SPECIAL PROJECTIVE ALGEBRA OF RANDERS METRICS OF CONSTANT S-CURVATURE INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS: 9; 10 pages
11
Mehdi Rafie-Rad, Bahman Rezaei (2012) On Einstein Matsumoto metrics NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS: 13; 882-886
12
Behroz Bidabad, Mehdi Rafie-Rad (2011) On the k-nullity foliations in Finsler geometry Bulletin of the Iranian Mathematical Society: 37; 1-18
مقاله ارائه‌شده
1
Seyedeh Sedigheh Alavi Enderajemi, Mehdi Rafie-Rad (2018) Isometry of hyperbolic Finslerian space 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مریم قربان تبار باریکی، مهدی رفیعی راد، افشین بابائی (1397) یک روش مستقیم نیوتون برای حساب تغییرات
2
راحله ثمری، مهدی رفیعی راد، ابو الفضل بهزادی (1396) شار کاهش خم و نامساوی های هم محیطی برای خمهای مسطح
3
اسماعیل یعقوبی ملک کلایی، مهدی رفیعی راد، ابو الفضل بهزادی (1396) کاربرد هندسه دیفرانسیل در مدل سازی سینماتیکی ربات های متحرک
4
زهره امین غفاری، مهدی رفیعی راد، محسن علیمحمدی (1395) مسئله وارون تغییراتی برای لاگرانژینهای نا استاندارد
5
صادق پورحیدر، مهدی رفیعی راد، مصطفی اسلامی (1395) تعمیمی از مساله وارون دینامیک شبیهلی
6
سید محمد معصومی، مهدی رفیعی راد، ابو الفضل بهزادی (1395) خم هاای کاسینی در سطوح نرم دار
7
حمیدرضا مهرجوی نوا، ابو الفضل بهزادی، مهدی رفیعی راد (1394) در نظریه هامیلتون-ژاکوبی برای دستگاههای لاگرانژ تکین
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مهدی رفیعی راد (1398) کارگاه آموزشی مروری بر هندسه فینسلری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
2
مهدی رفیعی راد (1394) سخنرانی هفته پژوهش با عنوان Curve Shortening Flow and Applications دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر
3
مهدی رفیعی راد (1394) On a sub-projective Randers geometry یزد (دانشگاه یزد)
4
مهدی رفیعی راد (1391) هندسه و نسبیت دانشگاه مازندران
5
مهدی رفیعی راد (1390) هندسه مسیرها در بازیهای تعقیب و گریز دانشگاه مازندران

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: آرام حسنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کاربردی-ریاضی فیزیک
  پایان نامه: خواص طیفی از یک لایه نازک با خانواده مضاعف از نواحی باریک شونده
 • نام و نام خانوادگی: سعید کریمی فیروزجایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-هندسه
  پایان نامه: صلبیت خمینه های اینشتین با انحای عددی مثبت
 • نام و نام خانوادگی: سید محمد معصومی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-هندسه
  پایان نامه: خم های کاسینی درسطوح نرمدار
 • نام و نام خانوادگی: صادق پورحیدر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کاربردی-ریاضی فیزیک
  پایان نامه: تعمیمی از مسـئله ی وارون دینامیـک شبیهلی
 • نام و نام خانوادگی: زهره امین غفاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کاربردی-ریاضی فیزیک
  پایان نامه: مساله وارون تغییراتی برای لاگرانژیهای غیر استاندارد
 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل یعقوبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-هندسه
  پایان نامه: کاربرد هندسه دیفرانسیل برای مدلسازی سینماتیک رباتهای متحرک
 • نام و نام خانوادگی: گلناز بهبودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-هندسه
  پایان نامه: رویه مینیمال محصور شده توسط خطوط کشسان
 • نام و نام خانوادگی: آزاده جزایری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض-هندسه
  پایان نامه: هندسه دیفرانسیل خمها و کاربرد آن در ساختار پروتئینها
 • نام و نام خانوادگی: راحله ثمری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: هندسه-توپولوژی
  پایان نامه: شار کاهش خم و نامساوی های هم محیطی برای خمهای مسطح
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو هیات تحریریه موسس مجله Journal of Finsler Geometry and its Applications( JFGA) (1398 - اکنون)
 • مدیر اجرایی مجله علوم ریاضی کاسپین (دانشگاه مازندران) (1396 - اکنون)
 • مسئول برگزاری کارگاههای دهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی (1392 - 1392)
 • سفیر کنگره بین المللی ریاضیدانان برای اعطای گرنت نانوم 2104 (1392 - 1394)
 • عضویت در هیات تحریریه موسس مجله علمی - International Journal of Theoretical and Mathematical Physics (ISSN 6844-2167) (1390 - اکنون)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر

گالری تصاویر

كارگاه هندسه ريمان-فينسلر تصويري (دانشگاه صنعتي اميركبير مرداد 96) سخنراني دكتر كمالي نژاد با عنوان ژئودزيكهاي ساده و قضيه ميرزا خاني (5 ديماه 1396) كارگاه فضاهاي همگن و متقارن (8-11 مردادماه 1398) كارگاه مباني هندسه فينسلري-مرداد 1398