17 بهمن 1401
مهدي رفيعي راد

مهدی رفیعی راد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض-هندسه
تلفن: 01135302464
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
در نظریه هامیلتون-ژاکوبی برای دستگاههای لاگرانژ تکین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معادله هامیلتون-ژاکوبی، دستگاه لاگرانژ تکین، نظریه دیراک برگمن
پژوهشگران حمیدرضا مهرجوی نوا (دانشجو) ، ابو الفضل بهزادی (استاد راهنما) ، مهدی رفیعی راد (استاد مشاور)

چکیده

ما نظریه هامیلتون-ژاکوبی را برای دستگاه لاگرانژ تکین با الگوریتم قدی هایندس-گوتی-تستر توسعه می دهیم. حتی اگر قیدهای ثانویه نیز داشته باشد کار می کند.