17 بهمن 1401
مهدي رفيعي راد

مهدی رفیعی راد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض-هندسه
تلفن: 01135302464
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
هندسه مسیرها در بازیهای تعقیب و گریز
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
متریک فینسلری، بازی، بازی تعقیب و گریز، ژئودزیک
پژوهشگران مهدی رفیعی راد (نفر اول)

چکیده

در این سخنرانی، ثابت می شوند که مسیرهای بهینه زمانی یک بازی کلاسیک بموسوم به "تعقیب و گریز"، ژئودزیکهای یک متریک فینسلری هستند.