17 بهمن 1401
مهدي رفيعي راد

مهدی رفیعی راد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض-هندسه
تلفن: 01135302464
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعمیمی از مساله وارون دینامیک شبیهلی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معادله ی شبیهلی، مسئله ی وارون دینامیک، مسئله ی وارون حساب تغییرات.
پژوهشگران صادق پورحیدر (دانشجو) ، مهدی رفیعی راد (استاد راهنما) ، مصطفی اسلامی (استاد مشاور)

چکیده

مسئله ی وارون دینامیک اصطلاحاً در مورد ایجاد پتانسیلی برای خانواده ای از منحنی های مشخص می باشد. در این پایان نامه ملاحظه می کنیم که یک روش کلی تر برای طرح مسئله با استفاده از ایده ی مسئله های وارون دیگر، از جمله مسئله ی وارون حساب تغییرات، وجود دارد. در اینجا منتقدانه به بررسی و شفاف سازی ابعاد مختلف وضعیت فعلی فن مواجهه با مسئله (که عمدتاً بصورت منحنی های مسطح محدود شده است) می پردازیم، و سپس رویکردهای کلی تر خود را بسط می دهیم.