17 بهمن 1401
مهدي رفيعي راد

مهدی رفیعی راد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض-هندسه
تلفن: 01135302464
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
شار کاهش خم و نامساوی های هم محیطی برای خمهای مسطح
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شار کاهش خم، نامساویهای هم محیطی، خمهای مسطح
پژوهشگران راحله ثمری (دانشجو) ، مهدی رفیعی راد (استاد راهنما) ، ابو الفضل بهزادی (استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه، بررسی نامساویهای هم محیطی خاصی روی خم های بسته غیر ساده در صفحه اقلیدسی است. در همین راستا، نامساوی کلاسیک بانچوف پاهل که شامل توان دوم عدد گردش است را برای جوابهای متجانس یا ابرش-لانگر مساله شار کاهش خم توسیع می دهیم. همچنین، نامساویهای هم محیطی شامل عدد گردش و عدد دوران دیگری نیز برای خانواده وسیعتری از منحنیها به ویژه منحنیهای متقارن دورانی ارائه می شوند.