1403/01/25
امیر منصور طهرانچیان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 000000

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تبیین پویایی‎های بین متغیرهای کلان اقتصادی و شکاف تورم هسته زهرا کاشانیان، امیر منصور طهرانچیان، میر حسین موسوی، زهرا میلا علمی (1402)
بررسی نقش آستانه ای تحریم بر اثرگذاری درآمدهای نفتی بر نقدینگی در ایران: شواهدی جدید از الگوی TSVAR سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان، سید هادی عربی، امید علی عادلی (1402)
مقایسه الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM حامد حامد عزیزی گنزق، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی (1401)
بررسی تاثیر بحران شیوع کووید-19 بر نرخ ارز با تاکید بر تغییرات قیمت نفت حمید کاکایی، سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان، عاطفه نامداری (1401)
مدل سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی رقیه ناظم فر، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی، محمد رضا اصغری اسکویی (1401)
Non-linear Response of Inflation: A Real Effective Exchange Rate in Iran mohammad abdi seyyedkolaei, َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Gino Favero (2022)
آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانکهای تجاری در منطقۀ منا سلام حامد کریم، احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، امیر منصور طهرانچیان (1400)
تأثیر تکانه خبر و فن آوری بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی فواد عشقی، سید مجتبی مجاوریان، امیر منصور طهرانچیان، سید علی حسینی (1400)
آیا مهاجرت ایرانی ها موجب کاهش تجارت درون صنعت کشور شده است؟ سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان، عبدالله رستمی (1400)
آیا نفت نفرین است یا موهبت برای توسعه مالی ایران؟ سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان، پگاه زارعی (1400)
Are exporters Healthier Zahra Moujdeh, amir mansour tehranchian (2020)
سطح بهینه بدهی دولت در اقتصاد ایران علیرضا پورمحمد، مجید مداح، امیر منصور طهرانچیان (1399)
Analyzing the Impact of Leverage Rate on Export Survival: The Case of Iranian Firms Zahra Moujdeh, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi (2020)
اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف پذیر زهرا مژده، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399)
ارزیابی تجربی رویکرد پولی به نظریه پیشرفت فنی درونزا: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ساعده عزیزی ثالث، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان (1399)
The Effect of Financial Openness Measure on the Government Size in Selected Countries amir mansour tehranchian, mohammad abdi seyyedkolaei, Nava Imani, zahra Zakeritabar (2020)
The Effect of News Shock on Consumption in the Iranian Economy:A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach Foad Eshghi, Mojtaba Mojaverian, amir mansour tehranchian, seyedali Hoseyni (2020)
بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران امید زمانی، سید مجتبی مجاوریان، امیر منصور طهرانچیان (1399)
بررسی اثرات آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399)
اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم سیده ساجده پورمحمدی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1399)
تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بیثباتی مالی در اقتصاد ایران :  رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری، وحید تقی نژاد عمران (1399)
تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش داده های تابلویی (2018-2014) هدی رضایی روشن، علی رحمانی فیروزجاه، امیر منصور طهرانچیان، رضا علی محسنی (1398)
تکانه های پولی، کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، GVAR، سمیرا کرمی، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1398)
آزمون تجربی تاثیر بیمه بر نابرابری د رآمد د ر ایران امیر منصور طهرانچیان، شهریار زروکی، نوا ایمانی (1398)
نقش بی ثباتی قیمت نفت و نرخ ارز در بدهی دولت به شبکه بانکی: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری، وحید تقی نژاد عمران (1398)
طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش های علمی محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1398)
طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز سیده ساجده پورمحمدی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1397)
پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه محمد مهدی احمدیان دیوکتی، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، یلدا مصطفی پور (1397)
سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
واکنش غیرخطی سیاست های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محسن نصرتیان نصب (1397)
تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران حسین زرین اقبال، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیر آن بر حقوق متقابل ذینفعان اصلی (بیمه گر و بیمه گذار) در صنعت بیمه منصور علی رحیمی باغ ابریشمی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، امیر منصور طهرانچیان (1396)
مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران زینب شعبانی کوشالشاهی، امیر منصور طهرانچیان، سید مجتبی مجاوریان (1396)
اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان، رزا عالمیان (1396)
Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? mohammad abdi seyyedkolaei, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2017)
مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان، سید مجتبی مجاوریان (1396)
تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی در ایران ایوب خزائی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1396)
تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396)
مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای) PSTR احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395)
تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، مجتبی مجاوریان (1395)
تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران :کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سید مجتبی مجاوریان (1395)
The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression Mohammad Abdi, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2016)
مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR) احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395)
تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395)
تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران ایوب خزایی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1395)
اثرات متقابل سرمایه سلامت و آموزش: شواهد تجربی جدید از ایران امیر منصور طهرانچیان، ساعده عزیزی ثالث، ملیحه مرادی (1395)
اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران : رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، سامان قادری (1395)
بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری، امیر منصور طهرانچیان (1395)
تأثیر سیاست های پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیربخش های کشاورزی ایران زینب شعبانی کوشالشاهی، امیر منصور طهرانچیان، سید مجتبی مجاوریان (1394)
تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای محمد زمان محمدی شیرکلایی، احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان (1394)
استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی : مطالعه موردی اقتصاد ایران احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، ایلناز ابراهیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394)
the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Mohammad Ali Ehsani, Kaveh Derakhshani Darabi (2015)
آزمون پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی در ایران امیر منصور طهرانچیان، روزبه بالو نژاد نوری (1394)
The Impact of Monetary Policies on the Exchange Rate: A GMM Approach amir khordehforosh, amir mansour tehranchian (2015)
Misalignment on the Persistence of Inflation in Iran esmat masoomi, amir mansour tehranchian (2015)
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران محمود یحیی زاده فر، امیر منصور طهرانچیان، مهیار حامی (1393)
بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران سید مجتبی مجاوریان، امیر منصور طهرانچیان، زینب پورصفر (1393)
A Differential Oligopoly Game with Sticky Prices and Environmental Externality amir mansour tehranchian, Samad Yadollahpour Arabi (2013)
آزمون پایداری تورم در ایران امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1392)
مقاله ارائه شده
بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور (1398)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تحلیل اثر شکاف نرخ ارز، نامتقارنی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران: کاربردی از رهیافت غیرخطی شهریار زروکی، یاسر مهری کارنامی، آرمان یوسفی بارفروشی، امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1398)
بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای محمد عبدی سید کلایی، یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان (1398)
اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد (کاربردی از روش خود رگرسیون آستانه ای) امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور، شهریار زروکی، سعید راسخی (1397)
کتاب
برگزاری همایش
نمایشگاه ملی بیمه با مجوز معاون پژوهشی دانشگاه امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1398)
دومین نمایشگاه ملی بیمه ایران سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان (1398)
دومین همایش ملی اقتصاد ایران سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی، شهریار زروکی (1397)
دبیر اجرایی نمایشگاه بیمه با مجوز معاون پژوهشی دانشگاه امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1397)
نخستین نمایشگاه ملی بیمه سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان (1396)
نخستین همایش ملی اقتصاد ایران امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1396)
هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان (1396)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
تولید محتوای الکترونیکی،اصول و روش ها امیر منصور طهرانچیان (1399)
آزمون سازی در مودل امیر منصور طهرانچیان (1399)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر امیر منصور طهرانچیان (1400)
پژوهشگر برتر استان مازندران در سال 1399 امیر منصور طهرانچیان (1399)
ژوهشگر برتر امیر منصور طهرانچیان (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی رابطه علی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص فساد وسرمایه فاطمه دژپسند، امیر منصور طهرانچیان، یوسف عیسی زاده روشن (1402)
نقش مطالبات معوق بانکی در اثرگذاری کانال اعتباری انتقال سیاست پولی در ایران ژوان همتی، مهدیه رضاقلی زاده، امیر منصور طهرانچیان (1401)
تاثیر سیاست های پولی و مالی بر رشد اقتصادی در عراق Nahad Alemarah, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi (2023)
الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوهای ترکیبی - ARIMA- SVARARDL- D SVAR حامد حامد عزیزی گنزق، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی، احمد جعفری صمیمی (1401)
تاثیر ویروس کوید 19 بر بازار مالی در عراق Mozer Alhali, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi (2023)
آزمون تقارن سیاست های پولی بر عملکرد بانک های تجاری در کشورهای MENA با تاکید بر عراق Salam HAMED karim, amir mansour tehranchian, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi (2022)
بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر شاخص رفاه در کشورهای منتخب نجمه جیر سرایی، شهریار زروکی، امیر منصور طهرانچیان (1400)
اثر میزان منابع طبیعی،مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست ایران فاطمه پیغمبرزاده، یوسف عیسی زاده روشن، امیر منصور طهرانچیان (1400)
یک رهیافت پولی به نگرش پیشرفت فنی درونزا ساعده عزیزی ثالث، حسین توکلیان، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1399)
اثر تکانه های نرخ ارز بر اشتغال در کشورهای صادرکننده نفت اوپک آرمان یوسفی بارفروشی، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی (1397)
طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی محمد مهدی احمدیان دیوکتی، امیر منصور طهرانچیان، میثم شیرخدایی، حسنعلی آقاجانی (1397)
آزمون تقارن تاثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم در ایران:کاربردی از الگوی چرخشی مارکوف مرضیه شفیعی، علیرضا پور فرج، امیر منصور طهرانچیان (1397)
تاثیر آزادسازی مالی بر توسعه صنعتی در ایران حدیثه علوی، مهدیه رضاقلی زاده، امیر منصور طهرانچیان (1397)
طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران زهرا سهرابی، مانی مؤتمنی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر توزیع درآمد :مطالعه موردی اقتصاد ایران پروین ملکی، سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان (1394)