10 فروردین 1402
مصطفي قدمي

مصطفی قدمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تلفن: 09122456095
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکاه تهران ، ایران (1382 - 1386)
    عنوان رساله: مدل سازی توسعه شهری- گردشگری در چارچوب پایداری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mostafa Ghadami, Andreas Dittmann, Taher Safarrad (2020) Lack of Spatial Approach in Urban Density Policies: The Case of the Master Plan of Tehran Sustainability: vol. 12, issue 18,; 1-20
2
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، محمود غریبی جویباری (1398) بررسی اثرات گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی شهری و روستایی (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت) مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 47; 395-410
3
غلامرضا ملکشاهی، مصطفی قدمی، مژگان باقری حجت (1397) ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در حوزه های اصلی و فضاهای ساخته شده منطقه دو اهواز مطالعات ساختار و کارکرد شهری: شماره 16; 129-152
4
5
فاطمه حلاجی، مصطفی قدمی، صدرالدین متولی (1396) ارزیابی ظرفیتهای توسعه اکوتوریسم در حوضه دریاچه ارومیه با تاکید بر اجتماع محلی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 5; 215-237
6
سمیه عباسی، صدیقه لطفی، مصطفی قدمی (1396) بررسی وضعیت ایمنی پیاده روهای مجاور مراکزخرید با تاکید بر پیاده مداری ( نمونه موردی شهرساری) مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: 38; 17-36
7
صدیقه لطفی، مصطفی قدمی، میترا حسین پور عسگر (1396) مطالعه تاثیر توزیع کاربری اراضی بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی: شهر بابلسر) جغرافیا و توسعه فضای شهری: سال 4 شماره 1; 139-154
8
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1396) تدوین اهداف توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی اقتصاد فضا و توسعه روستایی: 19; 77-94
9
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1395) تدوین اهداف توسعه گردشگری در چارچوب رویکرد تفکر ارزشی مورد: روستای فرح آباد در شهرستان ساری اقتصاد فضا و توسعه روستایی: 1; 77-94
10
مهناز حسینی سیاه گلی، مصطفی قدمی (1395) بررسی تاثیر عوامل فردی و ساختاری در تغییر رویکردهای مدیریت شهری در ایران جغرافیا و مطالعات محیطی: 20; 111-124
11
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1395) تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری روستا و توسعه: 4; 1-21
12
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، شهربانو وهابی خندکار (1395) تاثیر منافع اقتصادی گردشگری در حفاظت از منابع طبیعی جغرافیا: 49; 173-189
13
مهناز حسینی سیاه گلی، مصطفی قدمی (1395) تحلیلی بر مؤلّفه های گرایش به رویکرد استراتژیک در فرایند برنامه ریزی شهری در ایران جغرافیا و پایداری محیط: 18; 81-95
14
الهام ربانی کیا، سید محمدحسین رضوی، مصطفی قدمی، مرتضی دوستی (1394) کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 22; 15-28
15
صدیقه لطفی، مصطفی قدمی، سارا درخشنده لزر جانی (1394) ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری محیط زیست شهرهای شمال ایران (مطالعه موردی: شهر ساری) فصلنامه شهر پایدار: 1; 24-48
16
مصطفی قدمی، پریناز یوسفیان یوسفیان (1394) تحلیلی بر تغییرات ساختار فضایی شهر اصفهان با گریزی بر آلودگی هوا مطالعات برنامه ریزی شهری: 8; 63-86
17
مصطفی قدمی، صدیقه لطفی، کوکب خالق نیا (1393) بررسی تأثیر سیاس تهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعات شهری: 6; 89-103
18
مصطفی قدمی، کوکب خالق نیا (1393) بررسی تأثیرات درآمد ناشی از فروش تراکم بر ساختار فضایی کلانشهر تهران برنامه ریزی منطقه ای: 16; 65-80
19
مصطفی قدمی، غلامرضا ملکشاهی، امیر اکبری مهام، ایرج محسنی (1390) پیشنویس مقاله چاپ شده ثبت شده در 1397/09/20 1:11:11 ب.ظ بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری نمونه ی مورد مطالعه: شهر بابلسر جغرافیا و توسعه: شماره 21; 181-197
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیریت گروه مدیریت جهانگردی (1390 - 1395)
بیشتر