1403/05/04
مصطفی قدمی

مصطفی قدمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09122456095

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکاه تهران ، ایران (1382 - 1386)
    عنوان رساله: مدل سازی توسعه شهری- گردشگری در چارچوب پایداری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثرات گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی شهری و روستایی (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت) ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، محمود غریبی جویباری (1398)
تدوین اهداف توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1396)
تاثیر منافع اقتصادی گردشگری در حفاظت از منابع طبیعی ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مصطفی قدمی، شهربانو وهابی خندکار (1395)
کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی الهام ربانی کیا، سید محمدحسین رضوی، مصطفی قدمی، مرتضی دوستی (1394)
بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به مقاصدمختلف باتأثیرگذاری شیوه سفر مصطفی قدمی، رحیم بردی آنامرادنژاد، سحر محمدی (1390)
پایان نامه

سوابق اجرایی

  • مدیریت گروه مدیریت جهانگردی (1390 - 1395)
بیشتر