1403/04/03
یوسف عیسی زاده روشن

یوسف عیسی زاده روشن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111144635

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
آیا توسعه مالی در ایران سبز است؟ شواهدی جدید از استانهای ایران مهدیه رضاقلی زاده، یوسف عیسی زاده روشن، پریسا شاهبدینی (1402)
بررسی اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضای حمل و نقل در ایران مطالعه ی بین استانی یوسف عیسی زاده روشن، زهرا میلا علمی، فاطمه بخشی گالشکلایی (1401)
The Role of Islamic Contracts Credits in Private Investment in Iran: An Application of Threshold Regression Approach mohammad abdi seyyedkolaei, shahryar zaroki, yousef eisazadeh roshan (2021)
اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در منطقه ی MENA عاطفه صالحی فریدونی، زهرا میلا علمی، یوسف عیسی زاده روشن (1399)
اثر اطلاعات ناقص بر عرضه کل: مطالعه موردی اقتصاد ایران سید فخرالدین فخر حسینی، یوسف عیسی زاده روشن (1398)
توریسم بین المللی و نابرابری درآمدی: مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مهدیه رضاقلی زاده، مجید آقایی، یوسف عیسی زاده روشن (1395)
مقاله ارائه شده
اثر تعاملی تورم و عدم تقارن اطلاعات بر کارایی سیستم مالی یوسف عیسی زاده روشن، درسا بابایی (1402)
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پوست و چرم ایران (کاربرد مدل جاذبه) شاهین کریمیان، میثم شیرخدایی، محمد رضا طبیبی، یوسف عیسی زاده روشن (1399)
تجزیه وتحلیل و پیش بینی معوقات مالیاتی در شهرستان چالوس یوسف عیسی زاده روشن، طاهره ملایی کندلوس (1398)
اثر درجه باز بودن تجاری بر نوسانات تورم:شواهدی از کشور های در حال توسعه یوسف عیسی زاده روشن، سعید راسخی، پژمان خانلرزاده (1398)
ارزیابی انحصاری بودن بازار خودرو در ایران علیرضا پور فرج، یوسف عیسی زاده روشن، سید زهرا رسولی تکلیمی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
سیستم های مالی چگونه کار می کنند؟ یوسف عیسی زاده روشن، رضا تقی پور گرجی (1401)
برگزاری همایش
سومین همایش ملی اقتصاد ایران یوسف عیسی زاده روشن، وحید تقی نژاد عمران (1398)
سخنرانی
محیط زیست و توسعه پایدار یوسف عیسی زاده روشن (1401)
بانکداری اسلامی یوسف عیسی زاده روشن (1394)
پول شویی یوسف عیسی زاده روشن (1394)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
آشنایی با پایگاهها و شیکه های علمی حمیدرضا فلاح لاجیمی، یوسف عیسی زاده روشن (1399)
ارزیابی درون گروه ها یوسف عیسی زاده روشن (1395)
روش ها و فنون ندریس یوسف عیسی زاده روشن (1394)
معرفت شناسی از منظر قرآن کریم یوسف عیسی زاده روشن (1394)
معرفت شناسی اسلامی یوسف عیسی زاده روشن (1394)
دستوالعمل اجرایی آیین نامه ترفیع یوسف عیسی زاده روشن (1394)
کنترل جمعیت یوسف عیسی زاده روشن (1393)
وحدت و همدلی از منظر پیامبر یوسف عیسی زاده روشن (1392)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پایان نامه
تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر جهانی شدن اقتصادی همایون عزیزی، احمد جعفری صمیمی، یوسف عیسی زاده روشن (1402)
اثر اقتصاد دیجیتال بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب فاطمه حبیب پورگودرزی، محمد عبدی سید کلایی، یوسف عیسی زاده روشن (1402)
اثر رقابت‌پذیری دیجیتالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید علی شفیع زاده، محمد عبدی سید کلایی، یوسف عیسی زاده روشن (1402)
بررسی رابطه علی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص فساد وسرمایه فاطمه دژپسند، امیر منصور طهرانچیان، یوسف عیسی زاده روشن (1402)
تحلیل اثر نامتقارن ابزارهای مالی دولت بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران حمیده صمدی، یوسف عیسی زاده روشن، شهریار زروکی (1402)
بررسی اثر هم افزایی بیمه و بخش بانکی بر رشد اقتصادی ایران حوا بخشنده، محمد عبدی سید کلایی، یوسف عیسی زاده روشن (1401)
بررسی تاثیر کارایی سیستم بانکی بر فقر استان های ایران شیوا نادری، یوسف عیسی زاده روشن، علیرضا پور فرج (1401)
اثر تکانه های اسمی و حقیقی بر شدت مصرف انرژی شیدا لک، مانی مؤتمنی، یوسف عیسی زاده روشن (1400)
تأثیر شوک های سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد در ایران میر وحید فضل اللهی، مانی مؤتمنی، یوسف عیسی زاده روشن (1400)
آیا توسعه مالی در ایران سبز است؟ شواهدی جدید از استانهای ایران سیده پریسا شاهبدینی، یوسف عیسی زاده روشن، مهدیه رضاقلی زاده (1400)
اثر میزان منابع طبیعی،مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست ایران فاطمه پیغمبرزاده، یوسف عیسی زاده روشن، امیر منصور طهرانچیان (1400)

سوابق اجرایی

  • مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری (1398 - ادامه دارد)
بیشتر