06 فروردین 1402
بهرام محسني ملكي

بهرام محسنی ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: 011-3530501
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حسابداری ، علامه طباطبایی (ره) ، ایران (1390 - 1394)
    عنوان رساله: انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • فوق لیسانس حسابداری ، علامه طباطبایی (ره) ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: رابطه بین وجه نقد کمتر و بیشتر از حد بهینه با عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • لیسانس حسابداری ، مازندران ، ایران (1382 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

  • حسابداری، حسابرسی، مالیاتی و مدیریت مالی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
یحیی کامیابی، بهرام محسنی ملکی، امیر جوادی نیا (1400) تأثیر اطلاعات غیر مالی و اطلاعات گزارشگری یکپارچه بر تصمیم گیری: رفتار سرمایه گذاری با رویکرد تجربی مدیریت دارایی و تامین مالی: 33; 124-99
3
یحیی کامیابی، بهرام محسنی ملکی (1399) نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: دوره 12 شماره 48; 61-78
4
سید مرتضی نبویان، سید علی نبوی چاشمی، ایمان داداشی، بهرام محسنی ملکی (1399) کاربرد مدل لینتنر در سنجش سرعت تعدیل سود با استفاده از رگرسیون غلتان در شرایط بحرانی حسابداری مدیریت: دوره 13 شماره 44; 217-232
5
سید مرتضی نبویان، سید علی نبوی چاشمی، ایمان داداشی، بهرام محسنی ملکی (1398) تأثیر ارزش نهایی وجه نقد بر سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام با توجه به نقش تعدیل کنندگی شوک نقدینگی مطالعات تجربی حسابداری مالی: دوره 16 شماره 63; 157-187
مقاله ارائه‌شده
1
بهرام محسنی ملکی، مژگان زاده یی محمدی (1400) بررسی تاثیر شرکت های بحران زده و سالم بر رابطه بین ماندگاری اعضای هیات مدیره و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
2
بهرام محسنی ملکی، پویا بریجانی (1399) بررسی تاثیر چرخه عمر بر رابطه بین محافظه کاری و نوع استراتژی کسب و کار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه ی علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
3
سمیه رحمانی، بهرام محسنی ملکی (1399) رابطه بین گردش شرکای مؤسسه حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسان با در نظر گرفتن محدودیت مالی دومین کنفرانس بین المللی نوآوری مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران¡ تهران
4
بهرام محسنی ملکی، سید عمران اصغری (1399) بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی، قابل اتکا بودن و مربوط بودن با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ ساری
5
بهرام محسنی ملکی، فاطمه محمدی (1399) بررسی تأثیر ضعف کنترلهای داخلی بر حق الزحمه غیرقابل توضیح با درنظرگرفتن چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ ساری
6
بهرام محسنی ملکی، سلیم ولی زاده (1399) بررسی رابطه بین توانایی مدیران با اظهارنظرحسابرسی در شرکتهای مشکوک به تقلب پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، ایران¡ تهران
7
فاطمه باباجانی زاده میرکلایی، بهرام محسنی ملکی (1398) بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
8
بهرام محسنی ملکی، لیلا قنبری (1398) بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و هزینه های نمایندگی با در نظر گرفتن نظارت بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
9
بهرام محسنی ملکی، سونیا صفایی قادیکلایی (1398) رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
10
بهرام محسنی ملکی، فاطمه باباجانی زاده میرکلایی (1398) نقش چرخه تجاری در تاثیر متنوع سازی شرکت بر تأمین مالی نهمین همایش ملی - دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بایلسر
11
نرگس جعفرزاده افراپلی، بهرام محسنی ملکی (1397) بررسی رابطه بین شاخص های سنتی و نوین نقدینگی و کیفیت افشا با در نظر گرفتن عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، ایران¡ کرج
12
سیده مائده رضایی شهابی، بهرام محسنی ملکی (1397) بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام با در نظر گرفتن هزینه های نمایندگی در شرکتهای بورس سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، ایران¡ تهران
13
بهرام محسنی ملکی (1397) بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و افشای مسئولیت اجتماعی با در نظر گرفتن عمر شرکت سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، ایران¡ تهران
14
بهرام محسنی ملکی، زینب مقتدائی (1396) رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، تمرکز مالکیت و مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد نوآوریهای تحقیقاتی، ایران¡ اصفهان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
بهرام محسنی ملکی (1400) حسابداری مالیاتی 1 شابک:978-622-6506-32-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
بهرام محسنی ملکی (1401) بررسـی جامع سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشـگاهی دانشگاه مازندران
2
3
4
بهرام محسنی ملکی (1399) حسابداری باشگاههای فوتبال دانشگاه مازندران
5
بهرام محسنی ملکی (1398) اینترنت اشیا و کاربرد آن در صنعت بانکداری دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصاد و اداری