1402/12/13
غدیر عشورنژاد

غدیر عشورنژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
تلفن: 01135302601

تحصیلات

 • کارشناسی کارتوگرافی ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: انتشار نقشه ‎های موضوعی در سطح وب (وب کارتوگرافی)
 • کارشناسی ارشد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان رساله: بهینه ‎سازی الگوی استقرار شعب و خدمات بانک‎ ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر تهران
 • دکترای تخصصی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، دانشگاه تهران ، ایران (1393 - 1398)
  عنوان رساله: بهبود نقشه های ارزیابی و پایش خدمات اکوسیستمی مناطق ویژه اقتصادی با تلفیق داده ‎های Landsat و Sentinel-2
بیشتر

دروس

کارشناسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تحلیل تغییرات الگوی فضایی رشد شهر با به کارگیری سنجه های سیمای سرزمین (مورد بابل) صابر رمضانی نژادرمی، غدیر عشورنژاد، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1402)
« ارزیابی شاخص های رشد هوشمند در نواحی شهر نور » سیده طاهره حسینی، غدیر عشورنژاد، رحیم بردی آنامرادنژاد (1401)
بررسی رضایت مندی معلولین از فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر نوشهر) الهه اسحاقی کجور، غدیر عشورنژاد، صدیقه لطفی (1401)
سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهرکلاردشت مهسا ملک پور، غدیر عشورنژاد، صدیقه لطفی (1401)

علایق پژوهشی

 • Geovisualization و کارتوگرافی
 • مدلسازی مکانی خدمات اکوسیستم
 • بهینه سازی مکانی
 • ارزیابی و پایش محیطی
 • آنالیز و برنامه ریزی مکانی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مسئول پیگیری و راه اندازی رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه مازندران (1400 - 1402)
بیشتر