1402/12/07
غدیر عشورنژاد

غدیر عشورنژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
تلفن: 01135302601

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش داده های سنجش از دوری در ارزیابی خدمات اکوسیستم
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سنجش از دور، خدمات اکوسیستم
سال 1400
پژوهشگران غدیر عشورنژاد

چکیده

خدمات اکوسیستم چیست؟ ارزیابی مکانی خدمات اکوسیستم به چه صورت انجام می گیرد؟ نقش داده های سنجش از دوری در ارزیابی مکانی خدمات اکوسیستم چیست؟