1403/01/25
آرمان محمودی اطاقوری

آرمان محمودی اطاقوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: (+98) 1135302454 - (+98) 9112332172

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زیست شناسی - علوم گیاهی (سیستماتیک گیاهی) ، دانشگاه دهلی ، هندوستان (1382 - 1386)
  عنوان رساله: مطالعه فلوریستیک منطقه اراولی
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات ، دانشگاه گیلان ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان رساله: شناسایی کلون های چای ایران با استفاده از نشانگر بیوشیمیایی آیزوزایم
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه گیلان ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: کیفیت آب آبیاری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مطالعه ی مورفومتری جمعیت های گونه ی .Smilax excelsa L در استان مازندران آذین ایزدخواه، آرمان محمودی اطاقوری، طیبه امینی (1402)
مطالعه فیتوشیمیایی گونه های Plantago major و Plantago lanceolata در شمال ایران سیده سمیرا امینی نسب، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی (1400)
بررسی فیتوشیمیایی و پالینولوژی خزه های ،Forsstroemia remotifolia Homalia besseri و Pseudoleskeella catenulata در شمال ایران سیده سپیده سیدموسوی، آرمان محمودی اطاقوری، حبیب زارع، طاهره السادات آقاجانزاده (1400)
طراحی پنلهای صوتی در جداره های فضای داخلی ساختمان با الگوبرداری از سازوکار سرخسها ستاره باباخانی فرد، مهدیه آبروش، مصطفی قلی پور گشنیانی، آرمان محمودی اطاقوری (1400)
مطالعه فیتوشیمیایی و گرده شناسی تعدادی از گونه های جنس Mentha L. در شمال ایران یاسمن یحیی آبادی، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی (1399)
Plants Role in Noise Reduction of Interior Walls (Comparison of Noise Absorption in Native Species and Non-Native Species) Setareh Babakhani fard, mostafa gholipour gashniani, Arman Mahmoudi Otaghvari (2020)
بررسی سیستماتیکی گونه های Paspalum) Poaceae (در ایران سیده زهرا فقیه، مریم کشاورزی، آرمان محمودی اطاقوری، سمانه مسافری (1399)
Isoenzyme Investigation and Morphometrics Study of Neckera complanata and Neckera crispa Farshad Mohammadzadeh Gharegheshlagh, Arman Mahmoudi Otaghvari, Habib Zare, Tahereh A. Aghajanzadeh (2020)
مطالعه گرده شناسی گونه های Plantago major و Plantago lanceolata در شمال ایران سیده سمیرا امینی نسب، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی (1399)
Electrophoretic study of seed storage proteins in the genus Hypericum L. in North of Iran Parisa Mahditabar bahnamiri, Arman Mahmoudi Otaghvari, Najmeh Ahmadian Chashmi, Pirouz Azizi (2020)
Morphometric analysis and zymogram patterns of peroxidase and superoxide dismutase enzymes in populations of mosses in north of Iran Seyedeh Sepideh Seyed Mousavi, Arman Mahmoudi Otaghvari, Tahereh A. Aghajanzadeh, Habib Zare (2019)
Numerical taxonomy of the genus Glycyrrhiza in the Hyrcanian region Hamideh Hassannejad Div-Kolaei, Fatemeh Fadaei, Arman Mahmoudi Otaghvari, Seyed Kamal Kazemitabar (2018)
PALYNO-MORPHOLOGICAL STUDY ON SIX POPULATIONS OF Helianthus tuberosus L. FROM NORTHERN IRAN Nastaran Aala, Arman Mahmoudi Otaghvari, Najmeh Ahmadian Chashmi, Pirouz Azizi (2018)
ارزیابی خاصیت ضد ویروسی عصاره لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent.) در کنترل ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، سعید کاووسیان، ژیلا زاهدی، نسرین حسن زاده (1397)
بررسی دو گونه جنس Pteris در جنگل های شمال ایران به روش ساختمان تشریحی زکیه مدهوشی، آرمان محمودی اطاقوری، صدیقه کلیج (1395)
ظرفیت مهار رادیکال آزاد و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Vero بر روی رده سلولی Eremostachys labiosiformis (Popov) Knorring سارا اسدی، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، نسرین حسن زاده، سعید کاوسیان (1395)
CYTOTAXONOMICAL STUDY OF Plantago GENUS IN NORTH OF IRAN Fatemeh Aghajani, Arman Mahmoudi Otaghvari, Sadegh Pourmoradi (2016)
مطالعه تنوع درون گونه ای جمعیتهای گونه لور (Carpinus orientalis Mill ) با استفاده از الگوی پروتئین های ذخیر ه ای بذر اباصلت حسین زاده کلاگر، مهسا رزاز، علیرضا نقی نژاد، آرمان محمودی اطاقوری (1394)
مطالعه تنوع درون گونه ای جمعیت های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین های ذخیره ای بذر اباصلت حسین زاده کلاگر، مهسا رزاز، علیرضا نقی نژاد، آرمان محمودی اطاقوری (1394)
Comparative Anatomy of Carpinus orien talis Mill. (Betulaceae) Populations in Iran Mahsa Razaz, Alireza Naqinezhad, Arman Mahmoudi Otaghvari, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Rouhangiz Abbas Azimi (2015)
بررسی نشانگر کلروپلاستی trnL-F در تعیین تمایز دو گونه صنوبر: سفیدپلت و سپیدار اباصلت حسین زاده کلاگر، آرمان محمودی اطاقوری، مریم بادبر (1393)
مقاله ارائه شده
طرح پیشنهادی پنل صوتی با الهامگیری از ساختار مورفولوژیکی گیاهان ستاره باباخانی فرد، مهدیه آبروش، مصطفی قلی پور گشنیانی، آرمان محمودی اطاقوری (1399)
بررسی و تحلیل رفتار آکوستیکی سرخسهای بومی و غیربومی بر اساس ساختار مورفولوژیکی آنها ستاره باباخانی فرد، مهدیه آبروش، مصطفی قلی پور گشنیانی، آرمان محمودی اطاقوری (1399)
بررسی مورفومتری خزه جنس Plagiomnium در استان گلستان زهرا کریمی، آرمان محمودی اطاقوری، حبیب زارع، پیروز عزیزی (1397)
مطالعه مورفومتری در جمعیتهای خزههای Forsstroemia remotifolia و Homalia besseri در استان گیلان سیده سپیده سیدموسوی، آرمان محمودی اطاقوری، حبیب زارع، طاهره السادات آقاجانزاده (1397)
مطالعهی بیوسیستماتیک خزههای جنس Neckera از خانواده Neckeraceae در استان مازندران با استفاده از روش مورفومتری فرشاد محمدزاده قره قشلاق، آرمان محمودی اطاقوری، حبیب زارع، طاهره السادات آقاجانزاده (1397)
Extraction of Inulin from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) by sing High intensity Ultrasound in North of Iran Nastaran Aala, Arman Mahmoudi Otaghvari, Najmeh Ahmadian Chashmi, Pirouz Azizi (2018)
Study of polymorphism in Neckera complanata moss populations based on peroxidase isoenzyme system in the north of Iran Farshad Mohammadzadeh Gharegheshlagh, Arman Mahmoudi Otaghvari, Tahereh A. Aghajanzadeh, Habib Zare (2018)
استخراج ترکیبات فنولی از جمعیتهای گیاه سیب زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در ناحیه شمال ایران نسترن اعلاء، آرمان محمودی اطاقوری، نجمه احمدیان چاشمی، پیروز عزیزی (1396)
بررسی و مقایسه قندهای موجود در جمعیتهای چهارگونه جمع آوری شده از جنس گل راعی (Hypericum) در شمال ایران پریسا مهدی تبار بهنمیری، آرمان محمودی اطاقوری، نجمه احمدیان چاشمی، احسان نظیفی، پیروز عزیزی (1396)
استخراج رنگریزه های کلوفی، کاروتنوئید و آنتوسیانین از گیاه دارویی سیب زمینی ترشی در شمال ایران نسترن اعلاء، آرمان محمودی اطاقوری، نجمه احمدیان چاشمی، پیروز عزیزی (1396)
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره ی هیدروالکلی مخروط ماده گیاه ارس (Juniperus excelsa) در موش صحرایی نر نژاد wistar محدثه شکاری، شهربانو عریان، فرهاد ولی زادگان، آرمان محمودی اطاقوری، عادل سالاری (1396)
مقایسه جمعیت های گونه Hypericum perforatum در شمال ایران بر اساس میزان ترکیبات فنولی پریسا مهدی تبار بهنمیری، آرمان محمودی اطاقوری، نجمه احمدیان چاشمی، پیروز عزیزی، احسان نظیفی (1396)
بررسی فیتوشیمیایی سه گونه از سرده Mentha جمع آوری شده از استان های شمالی ایران یاسمن یحیی آبادی، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی (1396)
مقایسه محتوای فنول، فلاونول و فلاونویید کل جمعیت های مختلف بارهنگ برگ پهن Plantago major L جمع آوری شده از شمال ایران سیده سمیرا امینی نسب، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی، نجمه احمدیان چاشمی (1396)
بررسی متابولیت های گیاهی موجود در 3 گونه از Mentha در 3 استان شمالی ایران یاسمن یحیی آبادی، آرمان محمودی اطاقوری، احسان نظیفی (1396)
خواص دارویی گیاه )Helianthus tuberosus سیب زمینی ترشی) طراوت محمد علی زاده امیری، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری (1396)
مطالعه کاریوتیپ یازده جمعیت از گیاه دارویی کاسنی ) C.intybus ( در شمال ایران مریم نوروزی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، عباس قلی پور (1395)
مطالعه کاریوتیپ 9 جمعیت از گیاه دارویی کاسنی ) C.intybus ( در استانهای گیلان و گلستان مریم نوروزی، آرمان محمودی اطاقوری، صادق پورمرادی، عباس قلی پور (1395)
تاثیر تغییرات اقلیم بر تنگناهای کشاورزی ایران حمیده حسن نژاد دیوکلایی، آرمان محمودی اطاقوری، سیدکمال کاظمی تبار (1395)
مطالعه ریخت شناسی گیاه دارویی Paspalum در ایران سیده زهرا فقیه، مریم کشاورزی، آرمان محمودی اطاقوری (1395)
Investigating the Antiviral effects of Eremostachys Labiosiformis(Popov)Knorring extract on herpes simplex virus type 1 Sara asadi, Fatemeh Roodbari, Maryam Mohadjerani, Arman Mahmoudi Otaghvari, Sadegh Pourmoradi (2016)
بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان(Oliveria decumbens Vent) بر روی رده سلولی Vero فاطمه رودباری، الهام دشتی مکان، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، نسرین حسن زاده، رمضان بهزادی، سعید کاوسیان (1394)
ارزیابی اثر غلظت های مختلف عصاره لعل کوهستان Oliveria decumbens Vent.) ) بر روند درصد بقای سلول های Vero در کشت سلول الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری (1394)
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی و اثر سیتوتوکسیک عصاره ی گیاه Eremostachys LabiosiformisKnorring(Popov) بر روی رده سلولی ورو(Vero ) در شرایط آزمایشگاهی سارا اسدی، فاطمه رودباری، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، هاله اخوان نیاکی، علی اصغر احمدی، محسن آسوری، رمضان بهزادی، سعید کاوسیان، نسرین حسن زاده (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه فلورستیک گرامینه های استان مازندران آرمان محمودی اطاقوری، طیبه امینی (1395)
کتاب
جنبه های بیوشیمیایی ایزوآنزیم ها آرمان محمودی اطاقوری، مریم همتی (1399)
قند گیاهی اینولین و منابع آن آرمان محمودی اطاقوری، آناهیتا ابراهیم پور (1398)
Vegetational Wealth of Aravalli Ranges Arman Mahmoudi Otaghvari, S. R. Yadav, S. N. Raina, P. L. Uniyal (2015)
بیوسیستماتیک گیاهی آرمان محمودی اطاقوری، سمیه براری، منا سلیم بهرامی (1393)
گرده شناسی آرمان محمودی اطاقوری، حمیده حسن نژاد دیوکلایی (1393)
علف های هرز مهم مزارع و مراتع ایران آرمان محمودی اطاقوری، جعفر اصغری (1391)
هرباریوم و روش های هرباریومی آرمان محمودی اطاقوری، سمیه براری (1390)
فرهنگ واژگان تخصصی سیستماتیک گیاهی آرمان محمودی اطاقوری، آناهیتا ابراهیم پور (1390)
گیاهان هرز آرمان محمودی اطاقوری، صدیقه کلیج، محمدرضا غفاریان (1389)
علفهای هرز آبزی فلورا روزمهر، آرمان محمودی اطاقوری (1381)
سخنرانی
گیاه دارویی طلایی حوضه اقلیمی خزر آرمان محمودی اطاقوری (1397)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
Vegetational Wealth of Aravalli Ranges Arman Mahmoudi Otaghvari, S. R. Yadav, S. N. Raina, P. L. Uniyal (2019)
ابداع، اختراع یا اکتشاف
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
Biological Activity and Biosystematics Study of Datura Genus in Iraq by Palynology and Morphometry Methods Athraa Imran Sahib Htayta, Aboothar Hatem Majed Al Edhari, Khansaa Rasheed Majeed AL Joboury, Arman Mahmoudi Otaghvari (2023)
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Helianthus tuberosus بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 طراوت محمد علی زاده امیری، نجمه احمدیان چاشمی، آرمان محمودی اطاقوری، فاطمه رودباری (1397)
مطالعه بیوسیستماتیک تعدادی از گونه های جنس Hypericum در شمال ایران با استفاده از روش های الکتروفورز پروتیئن های بذر و کموتاکسونومی پریسا مهدی تبار بهنمیری، پیروز عزیزی، نجمه احمدیان چاشمی، آرمان محمودی اطاقوری (1396)
مطالعه بیوسیستماتیک بین جمعیت های دو گونه Plantago major L. و Plantago lanceolata L. در شمال ایران سیده سمیرا امینی نسب، احسان نظیفی، آرمان محمودی اطاقوری (1396)
مطالعه بیوسیستماتیک برخی از گونه های سرده Mentha در شمال ایران یاسمن یحیی آبادی، احسان نظیفی، آرمان محمودی اطاقوری (1396)
مطالعه بیوسیستماتیک در جمعیت های مختلف گیاه سیب زمینی ترشی (Helianthus tuberosus L.) در شمال ایران نسترن اعلاء، پیروز عزیزی، نجمه احمدیان چاشمی، آرمان محمودی اطاقوری (1396)
بررسی کاریولوژی جنس Cichorium (کاسنی ) درایران مریم نوروزی، عباس قلی پور، صادق پورمرادی، آرمان محمودی اطاقوری (1395)
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره گیاهی Eremostachys labiosiformis (Popove) Knorring بر ویرو س هرپس سیمپلکس تیپ 1 سارا اسدی، آرمان محمودی اطاقوری، مریم مهاجرانی، فاطمه رودباری (1394)

علایق پژوهشی

 • علوم علفهای هرز
 • گیاهان دارویی
 • گرده شناسی
 • مطالعات فلورستیک
 • سیستماتیک مولکولی
 • مطالعات بیوسیستماتیک (تاکسونومی مدرن)
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس انجمن علمی تاکسونومی گیاهی استان مازندران (1389 - 1399)
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه (1389 - 1391)
بیشتر